Компания Deztut - уничтожение крыс. Гарантия качества.

ЭСПЕРАНТО - ДЕТЯМ
ESPERANTO POR INFANOJ

Г.-Х.Андерсен H.-Ch.Andersen
FAIRY TALES / FABELOJ / СКАЗКИ
in English, en Esperanto и по-русски
(en Esperanton tradukis L.Zamenhof)

Elek Benedek
HUNGARAJ FABELOJ

Антоний Погорельский
"Черная курица, или Подземные жители"
Antonij Pogorelskij
"Nigra kokino, au Subteruloj"

(tradukis A.Hhijhnjak)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Э.Успенский. "Крокодил Гена и его друзья"
E.Uspenskij. "Krokodilo Geno kaj liaj amikoj"
1 2 3 4 5 (tradukis Konkordo)

Е.Шварц. "Два брата"
Je.Shvarc. "Du fratoj"
(tradukis Barbulo)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
К.Булычев. "Девочка, с которой ничего не случится"
K.Bulychov. "La knabineto, al kiu nenio okazos"

1 2 3 4 5 6 7 8 (tradukis Barbulo)
А.Шаров: "Мальчик-Одуванчик и три ключика"
A.Sharov. "Knabo Leontodo kaj tri shlosiletoj"
1 2 3 (tradukis A.Hhijhnjak)

FABELOJ
DE FRATOJ GRIMM

en Esperanton
tradukis Kabe (1906)

 

Мамин-Сибиряк / Mamin-Sibirjak. "Аленушкины сказки / Fabeloj al Helenjo" (tradukis N.Kabanov en 1909)

В.М.Гаршин "Лягушка-путешественница" V.Garshin. "La rano-vojaghanto" (tradukis Barbulo)

Самуил Маршак "Теремок" S.Marshak. "Teremeto" (перев. И.Миронова и В.Мельников)

А.Шаров "Володя и дядя Алеша" A.Sharov. "Volodja kaj onklo Aljosha" 1 2 3 4 5 6 7 (tradukis A.Hhijhnjak)

А.Шаров:
"Старик Мрамор и дедушка Пух" A.Sharov. "Oldulo Marmoro kaj Avchjo Lanugo"
"История Цветочного Острова" "La historio de la Flora Insulo" (tradukis A.Hhijhnjak)

Е.Шварц "Сказка о потерянном времени" E.Shvarc "Fabelo pri perdita tempo" 1 2 3 (tradukis A.Hhijhnjak)

"Donacetoj por infanoj" (versajhoj de L.Jevsejeva) 1 2 3 4

Antonina Tonti. "Korelativoj. Numeraloj" (du versajhetoj)

Maria Janchova "Avinjo rakontas" (el slovaka lingvo)

Песни для детей Kantoj por infanoj

19 слов в картинках от Урсидо 19 bildvortoj de Ursido

VORTARO DE JUNA AMIKO (словарь-минимум для детей - 1500 слов)

100 shercetoj por infanoj 1 2 3 4

Gaja vortareto (MAL-vortoj)

Fabloj de avchjo Krylov