c++

Andis t-outliner power adjustment — машинки для стрижки Andis парикмахерские машинки Andis оптом и в розницу (andisrussia.ru)

AJDOLORO

Bondoktoro Ajdolor'!
Sidas li sub sikomor'.
Por kurac' vizitu lin
Kaj bovino, kaj lupin',
Kaj skarabo,
Same krabo,
Kaj ursino ankau!
Chiu restos sen dolor'!
Post vizito al Doktor'!

Por sanighi alkuris jen vulp':
"Mordis vespo min sen mia kulp'!"
Venis hundo kun lauta ve-boj':
"Koko bekis la nazon! Oj, oj!"

Kaj vizitis nun Doktoron papili':
"La flugilon per kandel' brulvundis mi.
Donu helpon, donu helpon, Ajdolor',
Che l' flugilo tre turmentas min dolor'!"
"Ne malghoju, papili'!
Sekvos tuj operaci':
Alkudros mi alian,
El silko, gracian,
Tute novan, rapidmovan
Flugilon!
Jen bobeno
Kun fadeno,
Kelkaj kudroj -
Pretas chio,
Sanas jam la papilio.
Al herbej' kun ghoja rid'
Ghi ekflugas kun rapid',
Kaj nun ludas kun abeloj,
Kokcineloj kaj libeloj.
Kaj la gaja Ajdolor'
Postparolas kun favor':
"Bone, ludu kun abeloj,
Kokcineloj
Kaj libeloj,
Sed vin gardu pri kandeloj!"

Alkuris lepora patrino
Kaj eklamentis: "Ve, ve!
Sub tram' al la filo - pere'!
Al mia fileto sub tramo - pere'!
Li dum tramvojaj trakuroj
Restis hodiau sen kruroj,
Nun ploras pro lam' kaj malsan'
La eta lepora infan'!"
Kaj respondas Ajdolor': "Sen lament'!
Lin alportu al mi post moment'!
Estos tuj alkudritaj la kruroj,
Kuri povos li ech en konkuroj!"
La lepora infano tre ploris,
Li kushis sur lito senmove,
Kudril' de l' doktor' eklaboris
Kaj kuras la bebo denove.
Pro l' sukcesa de l' fil' resanigh'
Dancas salte l' patrin' en felich'.
Shi krias kun ghoj' en la kor':
"Tre dankas mi vin, Ajdolor'!"

Kaj subite - jen: shakal'
Fulme venas sur cheval':
"De hipopotamo
Estas telegramo!"
"Afrikon, Doktoro,
Venu por infanoj,
Kaj ilin, Doktoro,
Savu de malsanoj!"
"Jen novajho! Chu en vero
San' de l' idoj en danghero?"
"Jes! Che ili skarlatino,
Variolo kaj angino,
Difterit', apendicit',
Malario kaj bronkit'!
Chie - ploro pro doloro,
Tuj do venu, Bondoktoro!"
"Bone, tuj la bebojn mi
Savos de l' epidemi'.
Kia estas la adres'?
Monta pint' au marcha mez'?"
"Loghas ni en Zanzibaro,
Kalaharo kaj Saharo,
Apud mont' Fernando-Po,
Kie naghas Hipopo'
Sur larghega Lipopo'!"

Kaj levighis Doktor', kaj ekkuris Doktor'
Tra arbaroj, tra kampoj, al la ekvator',
Kaj nur unu vorteton ripetas Doktor':
"Limpopo', Limpopo', Limpopo'!"
Kontraubatas lin hajlo, kaj negh', kaj vent',
"Hej, retrovenu, Doktor', sen atend'!"
Kaj pro laco li falis kaj kushas sen mov':
"Che mi mankas pluiri la pov'!"
Chi-momente al li de post pino
Kure venas por helpi lupino:
"Sidighu, Doktoro, sur min,
Mi portos vin ghis la vojfin'!"
La lupinon ekrajdis Doktor',
Kaj resonas la vort' por memor':
"Limpopo', Limpopo', Limpopo'!"

Ili venis jam al oceano,
Sur ghi furiozas uragano.
Sur la oceano altegas la ond',
Doktoron tuj glutos de l' akvo la mont'!
"Pro tiu chi forta ciklon'
Eble min trafos fordron'!
La bestidojn plorigos la sort',
Se en ondoj atingos min mort'!"
Alnaghas balen' al la bord':
"Vi povos navigi en ord'
Sur mi al la land' ekvatora,
Kvazau per shipo vapora".
La balenon ekrajdas Doktor',
Kaj resonas la vort' por memor':
"Limpopo', Limpopo', Limpopo'!"

Doktoro survoje ekvidas montaron,
Doktoro komencas surgrimpi la baron,
Sed chiam pli krutas, pli altas la mont',
Kvazau strebante al nuborenkont'.
"Eble min trafos fiasko,
Ne plenumighos la tasko!
La bestidojn plorigos la sort',
Se chi tie atingos min mort'!"
Post moment' de sur alta rokar'
Alflugis al li aglopar':
"Ekrajdu sur nia sel',
Vi venos tuj al la cel'!"
Sur la aglo ekrajdis Doktor',
Kaj resonas la vort' por memor':
"Limpopo', Limpopo', Limpopo'!"

En Afriko,
En Afriko,
Apud nigra
Limpopo',
Sidas, larmas en Afrik'
Malgaja Hipopo'.
Ghi en Afriko, en Afrik',
Atendas ghi kun plor',
Al mar', sub palmo, en Afrik',
Rigardas de auror',
Chu venos fine per navig'
Doktoro Ajdolor'.
Kaj sur afrika tero
Serchadas rinocero,
Treege ghin chagrenas,
Ke Aldolor' ne venas.
Che hipopotamidoj
En ventro - askaridoj,
La hipopotamidoj
Cheventre kaptis sin.
Apude - strut-infanoj
Kriegas pro malsanoj,
Kompatas la infanojn
Amanta strutpatrin'.
Che ili pro bronkit' - dolor',
En gorgh' pro difterit' - dolor',
En ventro pro gastrit' - dolor',
Kaj en la kor' -
Dolor'!
La bestidar' deliras,
"Li kial ne aliras?
Li kial ne aliras,
Doktoro Ajdolor'?"
Che bordo, apud barko
Jen sharko-Dentroarko,
Jen sharko-Dentroarko
Pro la idar' - en plor'.
Ah, chiu shark-infano
Ah, chiu sharka beb'
Pro grava dent-malsano
Suferas tagojn sep!
Lokusto kompatinda
Farighis preskau blinda,
Ne kuras ghi, ne saltas ghi,
Nur ploras, ploras pli kaj pli,
Kaj vokas kun la plor'
Pri helpo de Doktor':
"Ho, kiam venos li?!"

Subite - rigardu! - jen bird' en aero,
Jen ghi proksimighas al bestoj sur tero.
Kaj rajdas la birdon li mem, Aldolor',
Chapelon balancas kaj krias Doktor':
"Saluton, amika, amika bestar'!"
La idoj aklamas pro ghoj-emoci':
"Li venis! Li venis! Do hura por li!"
La birdoj post kelkaj rond-shveboj
Surighas malsupren, al beboj.
Doktoro al bestoj impetas
Kaj ilin karese frapetas.
Por ilia persvado
Donas li chokoladon,
Kaj al chiuj termometrojn li metas.
Li kuras al tigroj,
Al etaj kolibroj,
Al ghibaj kameloj,
Al belaj gazeloj.
Jen al chiu ovoflavon,
Ovoflavon kun sukero,
Kun sukero
Kaj butero,
Kun butero
Kaj vinbero
Regalas li.

Kaj estas dek tagojn Doktor'
Sen nutro kaj sen ripozhor'.
Kuracas li lau la promes'
La bestojn malsanajn sen ches',
Kaj al chiuj termometrojn li metas.

Jen sanigis ilin li,
Limpopo'!
De kalkano ghis krani',
Limpopo'!
Ili salti ekrapidis,
Limpopo'!
Ekpetolis kaj ekridis,
Limpopo'!
Kaj la sharko-Dentoarko
Naghas gaje chirkau barko
Kun rapido motocikla,
Kvazau post ektusho tikla.

Kaj etuloj-hipopotamidoj
Kaptis sin cheventre pro la ridoj.
Ili tiel ridas, ke ekondas mar',
Kverkoj ekskuighas, ektremas montar'!
Iras Hipo, iras Popo,
Hipo-popo, Hipo-popo,
Iras, kantas kun fervor'.
Iras ghi de Zanzibaro,
Iras al Kilimangharo,
Krias ghi kaj kantas ghi:
"Estu glor'
Al Ajdolor'
Kaj al chiu bondoktor'!"
АЙБОЛИТ

Добрый доктор Айболит!
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова, и волчица,
И жучок, и червячок,
И медведица!
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит!

И пришла к Айболиту лиса:
"Ой, меня укусила оса!"
И пришёл к Айболиту барбос:
"Меня курица клюнула в нос!"
И прибежала зайчиха
И закричала: "Ай, ай!
Мой зайчик попал под трамвай!
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке,
И ему перерезало ножки,
И теперь он больной и хромой,
Маленький заинька мой!"
И сказал Айболит: "Не беда!
Подавай-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки,
Он опять побежит по дорожке".
И принесли к нему зайку,
Такого больного, хромого,
И доктор пришил ему ножки,
И заинька прыгает снова.
А с ним и зайчиха-мать
Тоже пошла танцевать.
И смеётся она и кричит:
"Ну, спасибо тебе, Айболит!"

Вдруг откуда-то шакал
На кобыле прискакал:
"Вот вам телеграмма
От Гиппопотама!"
"Приезжайте, доктор,
В Африку скорей
И спасите, доктор,
Наших малышей!"
"Что такое?
Неужели Ваши дети заболели?"
"Да-да-да! У них ангина,
Скарлатина, холерина,
Дифтерит, аппендицит,
Малярия и бронхит!
Приходите же скорее,
Добрый доктор Айболит!"
"Ладно, ладно, побегу,
Вашим детям помогу.
Только где же вы живёте?
На горе или в болоте?"
"Мы живём на Занзибаре,
В Калахари и Сахаре,
На горе Фернандо-По,
Где гуляет Гиппо-по
По широкой Лимпопо".

И встал Айболит, побежал Айболит,
По полям, по лесам, по лугам он бежит.
И одно только слово твердит Айболит:
"Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!"
А в лицо ему ветер, и снег, и град:
"Эй, Айболит, воротися назад!"
И упал Айболит и лежит на снегу:
"Я дальше идти не могу".
И сейчас же к нему из-за ёлки
Выбегают мохнатые волки:
"Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезём!"
И вперёд поскакал Айболит
И одно только слово твердит:
"Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!"

Но вот перед ними море
Бушует, шумит на просторе.
А в море высокая ходит волна,
Сейчас Айболита проглотит она.
"О, если я утону,
Если пойду я ко дну,
Что станется с ними, с больными,
С моими зверями лесными?"
Но тут выплывает кит:
"Садись на меня, Айболит,
И, как большой пароход,
Тебя повезу я вперёд!"
И сел на кита Айболит
И одно только слово твердит:
"Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!"

И горы встают перед ним на пути,
И он по горам начинает ползти,
А горы всё выше, а горы всё круче,
А горы уходят под самые тучи!
"О, если я не дойду,
Если в пути пропаду,
Что станется с ними, с больными,
С моими зверями лесными?"
И сейчас же с высокой скалы
К Айболиту спустились орлы:
"Садись, Айболит, верхом,
Мы живо тебя довезём!"
И сел на орла Айболит
И одно только слово твердит:
"Лимпопо, Лимпопо, Лимпопо!"

А в Африке,
А в Африке,
На чёрной Лимпопо,
Сидит и плачет
В Африке
Печальный Гиппопо.
Он в Африке, он в Африке
Под пальмою сидит
И на море из Африки
Без отдыха глядит:
Не едет ли в кораблике
Доктор Айболит?
И рыщут по дороге
Слоны и носороги
И говорят сердито:
"Что ж нету Айболита?"
А рядом бегемотики
Схватились за животики:
У них, у бегемотиков,
Животики болят.
И тут же страусята
Визжат, как поросята,
Ах, жалко, жалко, жалко
Бедных страусят!
И корь, и дифтерит у них,
И оспа, и бронхит у них,
И голова болит у них,
И горлышко болит.
Они лежат и бредят:
"Ну что же он не едет,
Ну что же он не едет,
Доктор Айболит?"
А рядом прикорнула
Зубастая акула,
Зубастая акула
На солнышке лежит.
Ах, у её малюток,
У бедных акулят,
Уже двенадцать суток
Зубки болят!
И вывихнуто плечико
У бедного кузнечика;
Не прыгает, не скачет он,
А горько-горько плачет он
И доктора зовёт:
"О, где же добрый доктор?
Когда же он придёт?"

Но вот, поглядите, какая-то птица
Всё ближе и ближе по воздуху мчится,
На птице, глядите, сидит Айболит
И шляпою машет и громко кричит:
"Да здравствует милая Африка!"
И рада и счастлива вся детвора:
"Приехал, приехал! Ура, ура!"
А птица над ними кружится,
А птица на землю садится,
И бежит Айболит к бегемотикам,
И хлопает их по животикам,
И всем по порядку
Даёт шоколадку,
И ставит и ставит им градусники!
И к полосатым
Бежит он тигрятам,
И к бедным горбатым
Больным верблюжатам,
И каждого гоголем,
Каждого моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем,
Гоголем-моголем потчует.

Десять ночей Айболит
Не ест, не пьёт и не спит,
Десять ночей подряд
Он лечит несчастных зверят
И ставит и ставит им градусники.

Вот и вылечил он их,
Лимпопо!
Вот и вылечил больных,
Лимпопо!
И пошли они смеяться,
Лимпопо!
И плясать и баловаться,
Лимпопо!
И акула Каракула
Правым глазом подмигнула
И хохочет, и хохочет,
Будто кто её щекочет.

А малютки бегемотики
Ухватились за животики
И смеются, заливаются -
Так, что дубы сотрясаются.
Вот и Гиппо, вот и Попо,
Гиппо-попо, Гиппо-попо!
Вот идёт Гиппопотам.
Он идёт от Занзибара,
Он идёт к Килиманджаро -
И кричит он, и поёт он:
"Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!"

 

 

 

 

 

 

 

sikomoro - СИКОМОР, дерево немецкий клен, явор, Acer pseudoplatanus.

Тараканище Путаница Мойдодыр Муха-Цокотуха Телефон Федорино горе Бармалей