BLATEGO

Parto unua

En gaja ekskurso
Biciklis tri ursoj.

Kat' en la post',
Antauen la vost'.

Kelkaj kuloj post la kat'
Flugas per aerostat'.

Rajdas kankroj kun plach'
Sur lamanta hundach'.

Veturas lupoj sur chevalino,
Leonoj tri en automashino.

En trama vagono
Lepor-eskadrono.

Ran' - sur balail'...

La veturo plachas,
Chiuj kukojn machas.

Subite sur la strat'
Renkonte, el arkad'
Flavrugha kaj liphara
Gran-da Blat'!
Granda Blat', granda Blat',
Grandegulo Blat'!

La lipharojn movas ghi,
Tondre mughas pli kaj pli:
"Hej, ne ridu,
Ne rapidu,
Tuj mi chiujn persekutos,
Ekzekutos kaj forglutos,
Ne indulgos vin!"

Che l' bestoj terura impreso
Pro tiom agresa promeso.

Pro l' minac' la lupoj tiam
Manghis unu la alian.

Kompatinda krokodilo
Glutis ranon sen vanilo.

Pro la teruro elefantin'
Sur erinacon sidigis sin.

Nur la kankroj batalemas
Kaj pro la milit' ne temas.
Dorsen ili ja sin shovas,
Tamen la lipharojn movas,
Alkriante l' giganton lipharan:

"Jen nia krach'
Al via kriach'!
Ni - lipharuloj kun sama kuragh'!"
Kaj la kankroj ech pli dorseniris.

Al la bestoj kun proklam'
Turnas sin hipopotam':

"Kiu l' monstron chene ligos
Au ghin post batal' mortigos,
Al heroo tiu chi
Du ranetojn donos mi
Kaj strobilon abian donacos!"

"Ni ne timas pri l' batal'
Kun la acha animal'!
Per centoj
Da dentoj
Ni devigos ghin al fal'!"

La bestar' kun gaja rid'
Kuras tuj al la milit'.

Sed post ekvido de la lipharul'
(Aj-aj-aj!)
La bestoj fughis sen ajna skrupul'!
(Aj-aj-aj!)

Al kamparoj, al kamparoj
Kuris ili dis,
Ekterurus de l' lipharoj
Lance pika kis'.

Krias la hipopotam'
"Hontu! Estos acha fam'!
Rinocero kaj pantero,
Helpu nin en la danghero
Kaj la Blat'
Sub la bat'
Mortu sen kompat'!"

En kashej' la bestoj sidas
Kaj batali ne rapidas.
"Mortu Blato
Sen kompato.
Sed tre karas nia bato,
Char la kornoj kaj feloj multkostas".

Sub arbustojn la bestoj sin kashas,
Pro l' teruro el march' ne elpashas,
Savas sin en urtik' krokodilo,
Por aliaj kanalo - azilo.

Nure audeblas klakado makzela
Nure videblas tremado orela.

Kaj simioj, tre kuraghaj,
Kun valizoj porvojaghaj,
Tuj konkure
Kure
Salt!
Kaj sen halt!

Shark' ne plendis,
Ne atendis,
Voste nur saluton sendis.

Kaj sepo, molusk',
El la Blata embusk'
Dorsenrampis al mara krepusk'.

Parto dua

Post la venko ekregis Fiblato,
Chiu besto farighis regato
De l' avida liphara despoto
(Ghi plej fordronu en koto!).
Kaj Blat' promenadi ne chesas,
Origitan la ventron karesas:
"Hej, bestachoj, tuj alportu infanetojn,
El ilia karno faros mi kotletojn!"

Kaj kompatindaj la bestoj
Ploras pro l' granda chagren'!
En chiuj kavernoj, kashejoj kaj nestoj
Al la murdisto malben'!
Kaj che kiu patrin'
Povos esti inklin'
El la hejmo fordoni la idon! -
Chevalidon, ursidon, lupidon -
Por ke la eta infan'
Mortu en fauk' de l' tiran'!

Ploras la bestoj malghoje,
Adiauas la idojn lastfoje.

Tamen - en matena fru'
Salte venis kanguru'.

Post ekvido de Fiblat'
Ghi ekkriis kun malshat':
"Jen la glora grandegul'?!
(Ha-ha-ha!)
Ja ghi estas nur pustul'!
(Ha-ha-ha!)
Fia Blat', fava Blat', Blato-liliput'.
Kruromola insektacho, eta kiel gut'!

Chu ne estas hont'?!
Mokos vin la mond'!
Dentojn vi havas,
Korne vi gravas,
Sed la pustulon
Adoras sen limo vi,
Kaj la etulon
Obeas kun timo! Fi!"

Kun terur' ekflustras mulo:
"Kion! Kion! Audaculo!
Tre dangheras tiel diri,
Tuj de ni vi devas iri!"

Sed subite, kun impeto,
De trans verda arbareto,
El kampara fora ter'
Fluge venas bird' - paser'.
Salt kaj halt!
Chirp kaj pep!
Pepi-tepi-bepi-pep!

Bek! Kaj glutis ghi la Blaton,
Grandan Moshton malbenatan!
La birdet' la giganton frakasis,
Ech la pikajn lipharojn ne lasis!

Tre kontentas,
Tre kontentas
Tuta besta famili',
Monde gloras
Kaj honoras
La paseron bravan ghi!

Azenoj la himnon belkante launotas,
Virkaproj perbarbe la vojon rabotas,
Virshafoj plezure
Bategas tambure.

Jen ghojtrumpetas
Kornik'
Sur dig'.
Kaj piruetas
Formik'
Sur spik'.

Vespert' subtegmente
Ghojsente
Tuketojn balancas
Kaj dancas.

Elefant',
Fama dand',
Tiel polkis lau ghazband',
Ke ektremis tuj kun kri'
Luno la rughvanga.
Sur la dandon falis ghi,
Kiel rul' lavanga.

Plonghi marchen oni devis
Kaj la lunon pene levis,
Poste fiksis per najloj chielen.

ТАРАКАНИЩЕ
Часть первая 

Ехали медведи
На велосипеде.

А за ними кот
Задом наперёд.

А за ним комарики
На воздушном шарике.

А за ними раки
На хромой собаке.

Волки на кобыле.
Львы в автомобиле

Зайчики
в трамвайчике.

Жаба на метле.

Едут и смеются,
Пряники жуют.

Вдруг из подворотни
Страшный великан,
Рыжий и усатый
Та-ра-кан!
Таракан, Таракан, Тараканище!

Он рычит, и кричит,
И усами шевелит:
"Погодите, не спешите,
Я вас мигом проглочу!
Проглочу, проглочу, не помилую".

Звери задрожали,
В обморок упали.

Волки от испуга
Скушали друг друга.

Бедный крокодил
Жабу проглотил.

А слониха, вся дрожа,
Так и села на ежа.

Только раки-забияки
Не боятся бою-драки;
Хоть и пятятся назад,
Но усами шевелят
И кричат великану усатому:

"Не кричи и не рычи,
Мы и сами усачи,
Можем мы и сами
Шевелить усами!"
И назад еще дальше попятились.

И сказал Гиппопотам
Крокодилам и китам:

"Кто злодея не боится
И с чудовищем сразиться,
Я тому богатырю
Двух лягушек подарю
И еловую шишку пожалую!"

"Не боимся мы его,
Великана твоего:
Мы зубами,
Мы клыками,
Мы копытами его!"

И весёлою гурьбой
Звери кинулися в бой,

Но, увидев усача
(Ай-ай-ай!),
Звери дали стрекоча
(Ай-ай-ай!).

По лесам, по полям разбежалися:
Тараканьих усов испугалися.

И вскричал Гиппопотам:
"Что за стыд, что за срам!
Эй, быки и носороги,
Выходите из берлоги:
И врага
На рога
Поднимите-ка!"

Но быки и носороги
Отвечают из берлоги:
"Мы врага бы
На рога бы,
Только шкура дорога,
И рога нынче тоже не дёшевы".

И сидят и дрожат
Под кусточками,
За болотными прячутся
Кочками.

Крокодилы в крапиву
Забилися,
И в канаве слоны
Схоронилися.

Только и слышно,
Как зубы стучат,
Только и видно,
Как уши дрожат.

А лихие обезьяны
Подхватили чемоданы
И скорее со всех ног
Наутёк.

И акула
Увильнула,
Только хвостиком махнула.
А за нею каракатица -
Так и пятится,
Так и катится.

Часть вторая

Вот и стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому
(Чтоб ему провалиться, проклятому!).
А он между ними похаживает,
Золоченое брюхо поглаживает:
"Принесите-ка мне, звери, ваших детушек,
Я сегодня их за ужином скушаю!"

Бедные, бедные звери!
Воют, рыдают, ревут!
В каждой берлоге
И в каждой пещере
Злого обжору клянут.
Да и какая же мать
Согласится отдать
Своего дорогого ребёнка -
Медвежонка, волчонка, слонёнка -
Чтобы ненасытное чучело
Бедную крошку замучило!

Плачут они, убиваются,
С малышами навеки прощаются.

Но однажды поутру
Прискакала кенгуру.
Увидала усача,
Закричала сгоряча:
"Разве это великан?
(Ха-ха-ха!)
Это просто таракан!
(Ха-ха-ха!)
Таракан, таракан, таракашечка,
Жидконогая козявочка-букашечка.

И не стыдно вам?
Не обидно вам?
Вы - зубастые,
Вы - клыкастые,
А малявочке
Поклонилися,
А козявочке
Покорилися!"

Испугались бегемоты,
Зашептали: "Что ты, что ты!
Уходи-ка ты отсюда!
Как бы не было нам худа!"

Только вдруг из-за кусточка,
Из-за синего лесочка,
Из далёких из полей
Прилетает Воробей.
Прыг да прыг!
Да чик-чирик,
Чики-рики-чик-чирик!

Взял и клюнул Таракана,
Вот и нету великана.
Поделом великану досталося,
И усов от него не осталося.

То-то рада, то-то рада вся звериная семья,
Прославляют, поздравляют удалого Воробья!

Ослы ему славу по нотам поют,
Козлы бородою дорогу метут,
Бараны, бараны
Стучат в барабаны!

Сычи-трубачи
Трубят!
Грачи с каланчи
Кричат!

Летучие мыши
На крыше
Платочками машут
И пляшут.

А слониха-щеголиха
Так отплясывает лихо,
Что румяная луна
В небе задрожала
И на бедного слона
Кубарем упала.

Вот была потом забота -
За луной нырять в болото
И гвоздями к небесам приколачивать!

pustulo - гнойный прыщик

Айболит Путаница Мойдодыр Муха-Цокотуха Телефон Федорино горе Бармалей