предложение от standartmebel.com

BARMALANO

Parto unua

Infanaro mia,
En okaz' nenia
Al Afrik' vojaghu for,
Al afrika bord'!
En Afriko - sharkoj,
En Afrik' - goriloj,
En Afrik' - malicaj,
Grandaj krokodiloj.
Pro ilia mord'
Estos plora mort',
Iru do neniam
Al afrika bord'!
En Afrik' - bandito,
En Afrik' - tiran',
En Afrik' - terura
Bar-ma-lan'!
Li kuras en Afriko nun,
Lin timas la infan',
Nutras sin per beboj fia Barmalan'!
La panjo kaj la pachjo
Sub arba sidas verd',
De l' panjo kaj de l' pachjo
Sonas la avert':
"En Afrik' - dangheroj,
Jes - jes - jes!
En Afrik' - suferoj!
Jes - jes - jes!
Pri Afriko do al vi -
Nia malpermes'!
Sed post ekdormo de l' gepatroj,
Malgrau la admon',
La beboj fughis al Afriko
El la hejma dom',
Al Afrik',
Al Afrik'!

Ili tra Afriko iras,
Fruktojn lau la plach deshiras.
Miriga Afrik'!
Ha, kiaAfrik'!
Sekvis rajd' sur rinocero,
Tre agrablis la afero.
Miriga Afrik'!
Ha, kia Afrik'!
Kaj kun elefantopar'
Ili ludis en arbar'.
Miriga Afrik'!
Ha, kia Afrik'!
Proksimighis jen gorilo,
La gorilo kun babilo,
Kun babilo la gorilo,
Kun babil' ripeta:
"Vidu: Sharko-Dentoarko,
En la fauko dentoj cent.
Chu al Sharko-Dentoarko
Vi gastirus? Al la dent'?
Por moment'?..."
"Tiu Sharko-Dentoarko -
Fibestach'! Fibestach'!
Jen al Sharko-Dentoarko -
Nia krach'! Nia krach'!
Tuj ni Sharkon-Dentoarkon
Bat' per man'! Bat' per man'!
Kaj ni Sharkon-Dentoarkon
Per kalkan'! Per kalkan'!"
Tuj mughega ghem' eksonis,
Kaj pro timo Shark' fordronis.
Laumerite, mia Shark', laumerite!
Trapashas sur marchoj koloso,
Mughegas jen hipopotam',
Trapashas, trapashas sur marchoj
Kaj mughas ghi kiel tamtam'.
Pri l' best' la infanoj ekridas
Kaj tikli la ventron rapidas:
"Kia ventro,
Jen ventrego -
Vere admirinda!"
Ofendite de l' homidoj
Per chikan',
Kuris al la piramidoj
La hipopotam'.
Barmalanon, Barmalanon
Lautavoche volas jam:
"Barmalan'! Barmalan'! Barmalan'!
Mi vin vokas! Urghe venu! Barmalan'!
La infanojn sen indulgo kaptu tuj,
Kaj por manghi, ilin rostu en fajruj'!

Parto dua

Tanjon-Vachjon kaptis timo,
Barmalano en proksimo.
En Afriko pashas li,
Tondras tra Afrik' ari':
"Mi - senpardona,
Mi - tre fripona,
Mi - Barmalano estas, bandit'!
Por mi - sur plado
Ne chokolado,
Ne marmelado,
Sed estu eta nur,
Kaj ege eta nur
Homid'!"
Teruras de la dentoj la klako,
Teruras de l' okuloj la bril'.
Teruras de l' fajro la krako,
Terura eksonas sorchil':
"Karamuj'! Karamuj'!
Bone mi tagmanghos tuj!"
Ili petas kun reploro
Barmalanon pri favoro:
"Nin indulgu, malamik',
Pri la kulpo fia!
Kaj delasu el Afrik'
Al patrino nia!
Ni de l' kara famili'
Fughi plu ne penos,
El Afrik' foriros ni
Kaj ne plu revenos.
Kara, kara kanibal',
Ami nin bonvolu!
Jen bombono kun migdal'.
Vin per ghi konsolu!"
Sed decido re kaj re -
Pri pere'!
Kaj subite Tanjo diras:
"Iu aviade iras
En chielo, tie for.
Jen Doktoro, Bondoktoro,
Bondoktoro Ajdolor'!"
Bondoktoro Ajdolor'
Al la beboj alveturas,
Kun brakumoj tuj alkuras,
Kaj banditon-paraziton
Alparolas kun bonkor':
"La amata, mia kara,
Barmalano, milda hom',
Nu, malligu,
Liberigu
La infanojn al hejmdom'!"
Sed fripon' al Doktoro impetas,
Ajdoloron en fajron li jhetas.
Brulas for
Kun lautplor'
Ajdolor':
"Aj, dolor'! Aj, dolor'! Aj, dolor'!"
La beboj suferas sub palmo, sur ter',
Kushas sen ajna esper',
Kaj ploras, kaj ploras, kaj ploras!

Parto tria

Kaj de trans Nilo
Alvenas gorilo,
Gorilo alvenas,
Krokodilon altrenas.
Ekparolas kun ghentil'
Ajdolor' al Krokodil':
"Petas mi, tuj persekutu
Barmalanon, kaj forglutu,
Por ke l' fia afrikan'
Ne atencu,
Ne intencu
Nutri sin per la infan'!"
Kun rideto
Kaj impeto
Turnis sin la bona best'.
Kaj banditon,
Paraziton
Glutis fulme ghi sen rest'!
Tre kontentas, tre kontentas infanpar',
Tuj ekdancis, jubilante pro la far'!
"Vi nin,
Vi nin
De morta fin'
Elsavis kun honest'!
Al la patrin'
Redonis nin,
Ho, bona, bona best'!"
Sed en la ventro de Krokodilo
Mallumo, malvasto kaj maltrankvilo.
Kaj en la ventro de Krokodilo
De Barmalano eksonas la plor':
"Che mi estos bona kor'.
Al la beboj - favor'!
Vivon donu al mi
Kaj pardonu al mi!
Ho, bonigos, bonigos,
Bonigos min mi!"
Sen kolero la infanoj diras
Al la bona besto kun kompat':
"Se li vere plibonighi nun deziras,
Lin relasu, petas ni, sen puna bat'!
Ni al fora hejmo nun aspiras
Kaj kunprenos lin al Leningrad'!"
Krokodilo kapjesas konsente
Kaj la faukon malfermas kontente.
Kaj de tie Barmalano elflugegas kun felich',
Kaj vizagho lia brilas pro enkora plibonigh':
"Nun che mi - ghoja stat':
Estos mi en Leningrad'!"
Dancas li kun ghojmien',
Ghojmien':
"Estos en mi nur amem',
Karesem',
Nun che mi tre multos kuk'
Kaj kraken',
Venu, beboj, por dispren',
Kaj sen ghen'!
Trabazare, trabazare
Iros, iros mi sen ches',
Kaj senshpare,
Malavare
Mi regalos kun kares'
Per la kukoj
Kun bersukoj
Chiujn bebojn sen forges'!
Kaj por Vachjo kaj Tanjo
Ekde nun
Estos che mi menta kuk'
El buterfarun'.
Kuko menta -
Mangho tenta,
Estos vi pri ghi kontenta.
Baldau venu,
Multe prenu,
Kaj sen mono chion trenu!
Ja en kor' de Barmalan'
Estas ege granda am'
Al la beboj, al la beboj, al la beboj
Granda am'!"

БАРМАЛЕЙ

Часть первая
Маленькие дети!
Ни за что на свете
Не ходите в Африку,
В Африку гулять!
В Африке акулы,
В Африке гориллы,
В Африке большие
Злые крокодилы
Будут вас кусать,
Бить и обижать,-
Не ходите, дети,
В Африку гулять.
В Африке разбойник,
В Африке злодей,
В Африке ужасный
Бар-ма-лей!
Он бегает по Африке
И кушает детей -
Гадкий, нехороший, жадный Бармалей!
И папочка, и мамочка
Под деревом сидят,
И папочка, и мамочка
Детям говорят:
"Африка ужасна,
Да-да-да!
Африка опасна,
Да-да-да!
Не ходите в Африку,
Дети, никогда!"
Но папочка и мамочка уснули вечерком,
А Танечка и Ванечка - в Африку бегом, -
В Африку! В Африку!

Вдоль по Африке гуляют,
Фиги-финики срывают,-
Ну и Африка!
Вот так Африка!
Оседлали Носорога,
Покаталися немного,-
Ну и Африка!
Вот так Африка!
Со слонами на ходу
Поиграли в чехарду,-
Ну и Африка!
Вот так Африка!
Выходила к ним горилла,
Им горилла говорила,
Говорила им горилла,
Приговаривала:
"Вон акула Каракула
Распахнула злую пасть.
Вы к акуле Каракуле
Не хотите ли попасть
Прямо в пасть?"
"Нам акула Каракула
Нипочём, нипочём,
Мы акулу Каракулу
Кирпичом, кирпичом,
Мы акулу Каракулу
Кулаком, кулаком,
Мы акулу Каракулу
Каблуком, каблуком!"
Испугалася акула
И со страху утонула,-
Поделом тебе, акула, поделом!
Но вот по болотам огромный
Идёт и ревёт бегемот,
Он идёт, он идёт по болотам
И громко и грозно ревёт.
А Таня и Ваня хохочут,
Бегемотово брюхо щекочут:
"Ну и брюхо,
Что за брюхо -
Замечательное!"
Не стерпел такой обиды
Бегемот,
Убежал за пирамиды
И ревёт,
Бармалея, Бармалея
Громким голосом
Зовёт:
"Бармалей, Бармалей, Бармалей!
Выходи, Бармалей, поскорей!
Этих гадких детей, Бармалей,
Не жалей, Бармалей, не жалей!"

Часть вторая
Таня-Ваня задрожали -
Бармалея увидали.
Он по Африке идёт,
На всю Африку поёт:
"Я кровожадный,
Я беспощадный,
Я злой разбойник Бармалей!
И мне не надо
Ни мармелада,
Ни шоколада,
А только маленьких
(Да, очень маленьких!)
Детей!"
Он страшными глазами сверкает,
Он страшными зубами стучит,
Он страшный костёр зажигает,
Он страшное слово кричит:
"Карабас! Карабас! Пообедаю сейчас!"
Дети плачут и рыдают,
Бармалея умоляют:
"Милый, милый Бармалей,
Смилуйся над нами,
Отпусти нас поскорей
К нашей милой маме!
Мы от мамы убегать
Никогда не будем
И по Африке гулять
Навсегда забудем!
Милый, милый людоед,
Смилуйся над нами,
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями!"
Но ответил людоед:
"Не-е-ет!!!"
И сказала Таня Ване:
"Посмотри, в аэроплане
Кто-то по небу летит.
Это доктор, это доктор,
Добрый доктор Айболит!"
Добрый доктор Айболит
К Тане-Ване подбегает,
Таню-Ваню обнимает
И злодею Бармалею,
Улыбаясь, говорит:
"Ну, пожалуйста, мой милый,
Мой любезный Бармалей,
Развяжите, отпустите
Этих маленьких детей!"
Но злодей Айболита хватает
И в костёр Айболита бросает.
И горит, и кричит Айболит:
"Ай, болит! Ай, болит! Ай, болит!"
А бедные дети под пальмой лежат,
На Бармалея глядят
И плачут, и плачут, и плачут!

Часть третья
Но вот из-за Нила
Горилла идёт,
Горилла идёт,
Крокодила ведёт!
Добрый доктор Айболит
Крокодилу говорит:
"Ну, пожалуйста, скорее
Проглотите Бармалея,
Чтобы жадный Бармалей
Не хватал бы,
Не глотал бы
Этих маленьких детей!"
Повернулся,
Улыбнулся,
Засмеялся
Крокодил
И злодея
Бармалея,
Словно муху,
Проглотил!
Но в животе у Крокодила
Темно и тесно и уныло,
И в животе у Крокодила
Рыдает, плачет Бармалей:
"О, я буду добрей!
Полюблю я детей!
Не губите меня!
Пощадите меня!
О, я буду, я буду, я буду добрей!"
Пожалели дети Бармалея,
Крокодилу дети говорят:
"Если он и вправду сделался добрее,
Отпусти его, пожалуйста, назад!
Мы возьмём с собою Бармалея,
Увезём в далёкий Ленинград!"
Крокодил головою кивает,
Широкую пасть разевает, -
И оттуда, улыбаясь, вылетает Бармалей,
А лицо у Бармалея и добрее и милей:
"Как я рад, как я рад,
Что поеду в Ленинград!"
Пляшет, пляшет Бармалей, Бармалей:
"Буду, буду я добрей, да, добрей!
Напеку я для детей, для детей
Пирогов и кренделей, кренделей!
По базарам, по базарам буду, буду я гулять!
Буду даром, буду даром пироги я раздавать,
Кренделями, калачами ребятишек угощать.
А для Ванечки
И для Танечки
Будут, будут у меня
Мятны прянички!
Пряник мятный,
Ароматный,
Удивительно приятный,
Приходите, получите,
Ни копейки не платите,
Потому что Бармалей
Любит маленьких детей,
Любит, любит, любит, любит,
Любит маленьких детей!"

Тараканище Айболит Путаница Мойдодыр Муха-Цокотуха Телефон Федорино горе