Malica papava kampo

  La vojaghantoj iris sur herbejo kovrita de belegaj blankaj kaj helbluaj floroj. Ofte rentkontighis rughaj papavoj nekutime grandaj kun tre akra aromo. Chiuj ghojis: char Timigulo estis savita kaj nek Hommanghulo, nek la sabrodentaj tigroj, nek la rapida rivero haltigis la amikojn en la vojo al Smeralda Urbo, kaj ili pensis, ke chiuj dangheroj restis malantaue.
  - Kiaj belaj floroj! - diris Elli.
  - Ili estas bonaj! - sopirghemis Timigulo. - Certe, se mi havus cerbon, mi admirus la florojn pli multe ol nun.
  - Ankau mi shatus ilin, se mi havus koron,- veis Fera Hakisto.
  - Mi chiam amikis kun la floroj, - diris Timema Leono. - Ili estas charmaj kaj nedangheraj estajhoj kaj neniam saltas sur vin el embuskejo kiel la sabrodentaj tigroj. Sed mia arbaro ne havas tiajn grandajn kaj brilajn florojn.
  Ju pli antauen la vojaghantoj iris, des pli ofte aperis sur la kampo la papavoj. Chiuj aliaj floroj malaperis, sufokitaj de la papava densejo, kaj baldau la vojaghantoj trafis mezen de vasta papava kampo. La papava odoro dormigas, sed Elli tion ne sciis kaj iris pluen, senzorge enspirante la dolchetan dormigan aromon, kaj admiris la grandegajn rughajn florojn. Shiaj palpebroj plipezighis, kaj shi ege ekvolis dormi. Tamen Fera Hakisto ne permesis al shi kushighi.
  - Necesas hasti por atingi la vojon, pavimitan per flavaj brikoj, antau la nokto, - diris li, kaj Timigulo subtenis lin.
  Ili faris ankorau kelkajn pashojn, sed Elli ne plu povis lukti kontrau dormo, - stumblante shi kushighis inter la papavoj, kun ekspiro fermis la okulojn kaj firme ekdormis.
  - Kion fari kun shi? - demandis embarasite Hakisto.
  - Se Elli restos chi tie, shi dormos ghis la morto,- diris Leono kaj larghe oscedis. - Aromo de chi tiuj floretoj estas mortiga. Ankau miaj palpebroj kunighas, kaj la hundeto jam dormas.
  Totochjo vere kushis sur la papava tapisho apud sia malgranda mastrino. Nur Timigulon kaj Feran Hakiston ne efikis la pereiga odoro de la floroj, kaj ili estis viglaj kiel chiam.
  - Kuru! - diris Timigulo al Timema Leono. - Savu vin el tiu chi danghera loko. Ni portos la knabinon, sed se vi ekdormos, ni ne povos vin porti, ja vi estas tro peza.
  Leono saltis antauen kaj baldau malaperis. Fera Hakisto kaj Timigulo krucis siajn brakojn kaj sidigis tien Elli'n. Ili shovis Totochjon en la manojn de la dormanta Elli, kaj shi senkonscie alkrochighis al lia mola felo. Timigulo kaj Fera Hakisto iris inter la papava kampo lau la largha spuro de chifitaj floroj kiun lasis Leono, kaj al ili shajnis, ke tiu kampo estas senlima.
  Sed jen fore aperis  arboj  kaj  verda  herbo.  La amikoj trankvilighinte ekspiris: ili timis, ke longa cheesto en venena aero mortigos Elli. Sur rando de la papava kampo ili ekvidis Leonon. La flora aromo venkis la fortan beston, kaj li dormis, larghe sterninte siajn piedojn dum la lasta peno atingi la savan herbejon.
  - Ni ne povas helpi lin! - malgaje diris Fera Hakisto.- Li estas tro peza por ni. Nun li dormas por chiam, kaj povas esti, ke li songhas, ke li, finfine, ricevis bravecon...
  - Mi tre bedauras, - diris Timigulo. - Malgrau sia timemo, Leono estis bona amiko, kaj por mi estas amare forlasi lin chi tie, inter la malbenitaj papavoj. Sed ni iru por savi Elli'n.
  Ili portis la dormantan knabinon sur verdan herbejeton che rivero, malproksimen de la mortiga papava kampo, metis shin sur la herbon kaj sidighis apude, atendante kiam fresha aero vekos Elli'n.
  Dum la amikoj sidis kaj rigardis chirkauen, apude shancelighis herbo, kaj sur la herbejeton saltis flava sovagha kato. Montrinte la dentojn kaj preminte la orelojn al la kapo, li persekutis chasajhon.
  Fera Hakisto ekstaris kaj ekvidis grizan kampan muson. La kato levis multungegan piedon super ghi, kaj la muso plendpepis kaj fermis la okulojn, sed Fera Hakisto ekkompatis ghin kaj dishakis la kapon de la sovagha kato. La muso malfermis la okulojn kaj ekvidis, ke la malamiko mortis. Ghi diris al Fera Hakisto:
  - Mi dankas vin! Vi savis mian vivon.
  - Ho, ne gravas, - kontraudiris Fera Hakisto, al kiu ne estis agrable murdi la katon. - Vidu, ke mi ne havas koron, sed mi chiam penas helpi al la pli malforta, ech se tiu estas simpla muso!
  - Chu simpla muso? - kolere pepis la muso. - Kion vi volas diri, sinjoro? Chu vi scias, ke mi estas Ramina, reghino de kampaj musoj?
  - Ho, chu vere? - ekkriis konsternita Hakisto. - Mil pardonpetojn, Via Majesteco!
  - Chiuokaze, savante mian vivon vi plenumis vian devon, - diris la reghino molighante.
  Chi-momente kelkaj musoj, spiregante elsaltis sur la herbejeton kaj per chiuj fortoj alkuris la reghinon.
  - Ho, Via Majesteco! - interrompante unu alian pepis ili. - Ni opiniis, ke vi pereis kaj intencis priplori vin! Sed kiu murdis la malbonan katon? - Kaj ili tiel malsupre riverencis al la malgranda reghino, ke starighis sur kapojn kaj iliaj piedoj balancighis en aero.
  - Ghin hakmortigis tiu chi stranga fera homo. Vi devas servi al li kaj plenumi liajn dezirojn, - grave diris Ramino.
  - Ordonu li! - hhore kriis la musoj. Sed chi-momente ili kuris diversflanken kun la reghino mem antaue. La afero jenis, ke Totochjo, kiam malfermis la okulojn kaj ekvidis tiom multe da musoj chirkaue, eligis admiran krion kaj jhetis sin mezen de la musaro. Li ankorau en Kanzaso famighis kiel granda muschasanto, kaj neniu kato povis egalighi al li je lerteco. Sed Fera Hakisto kaptis la hundeton kaj kriis al la musoj:
  - Chi tien! Chi tien! Reen! Mi tenas lin!
  La musreghino shovis la kapon el la densa herbaro kaj time demandis:
  - Chu vi certas, ke ghi ne formanghos min kaj miajn korteganojn?
  - Trankvilighu, Via Majesteco! Mi lin ne liberigos!
  La musoj kolektighis denove, kaj Totochjo, post senrezultaj provoj liberighi el la feraj manoj de Hakisto, trankvilighis. Por ke la musoj ne plu timu la hundeton, li estis ligita al paliseto enbatita teren.
  La chefa musa korteganino ekparolis:
  - Ho nobla nekonato! Kion vi ordonos por ke ni povu danki vin pro la savo de la reghino?
  - Mi ech ne povas imagi, - komencis Fera Hakisto, sed la konjektema Timigulo rapide interrompis lin:
  - Savu nian amikon - Leonon! Li kushas sur la papava kampo!
  - Leono? - ekkriis la reghino. - Li formanghos nin chiujn.
  - Ho, ne! - respondis Timigulo. - Li estas Timema Leono, li estas tre kvieta, kaj krome ja li dormas.
  - Do ni provu. Sed kiel ni povas fari tion?
  - Chu multe da musoj estas en via reghejo?
  - Ho multaj miloj!
  - Ordonu kolekti chiujn, kaj chiu kunprenu longan fadenon.
  La reghino Ramina ordonis al la servantoj, kaj ili tiel penege jhetis sin diversflanken, ke tuj malaperis.
  - Sed vi, amiko, - Timigulo turnis sin al Fera Hakisto, - faru firman charon por transporti Leonon for de la papavoj.
  Fera Hakisto komencis labori kaj agis tiel fervore, ke kiam aperis unuaj musoj kun longaj fadenoj inter la dentoj, la firma chareto kun radoj el integraj lignaj stumpoj jam estis preparita.
  La musoj kuris de chie; ili estis multmilnombraj, chiuampleksaj kaj chiuaghaj: chi tie kolektighis malgrandaj musoj, kaj mezaj musoj, kaj grandaj maljunaj musoj. Unu kaduka musa maljunulino trenis sin sur la herbejeton post grandaj penoj kaj post riverenco al la reghino tuj falis piedsupren. Du nepinoj metis la avinon sur bardenan folion kaj fervore svingis per herbetoj super shi, por ke la venteto rekonsciigu shin.
  Estis malfacile jungi tian amason da musoj: necesis ligi al la antaua akso milojn da fadenoj. Krom tio Hakisto kaj Timigulo hastis, char timis, ke Leono mortos en la papava kampo kaj la fadenoj interplektighis en iliaj manoj. Kaj krome iuj junaj petolemaj musoj kuradis de unu loko al alia kaj malordigis la jungajhon. Fine, chiu fadeno estis ligita per unu fino al la charo kaj per la alia - al musa vosto kaj aperis ordo.
  Chi-tempe vekighis Elli kaj mire rigardis tiun strangan vidajhon. Timigulo kelkvorte rakontis pri la pasintaj eventoj, kaj turnis sin al la musa reghino:
  - Via Majesteco! Permesu min prezenti al vi Elli, la feinon de Mortiganta Dometo.
  La du altrangaj personoj ghentile riverencis kaj komencis amikan paroladon...
  La preparado estis finita.
  Ne estis facile al la du amikoj surmeti la pezan Leonon sur la charon. Tamen ili sukcesis levi lin, kaj la musoj kun helpo de Timigulo kaj Fera Hakisto rapide tiris la charon for de la papava kampo.
  Leono estis transportita sur la herbejeton, kie sidis Elli sub gardo de Totochjo. La knabino kore dankis la musojn pro la savo de la fidela amiko, kiun shi sukcisis firme ekami.
  La musoj disronghis la fadenojn ligitajn al iliaj vostetoj kaj ekrapidis hejmen. La musa reghino donis al la knabino etan arghentan fajfileton.
  - Se vi bezonos min denove,- diris shi, - fajfu per ghi, kaj mi aperos por helpi al vi. Ghis revido!
  - Ghis revido! - respondis Elli. Sed chi-momente Totochjo liberighis de la ligshnuro, kaj Ramina devis kashi sin en la densa herbaro kun hasto tute ne deca por la reghino.

* * *

  La vojaghantoj pacience atendis ghis vekighos Timema Leono; li tro longe spiris per la venena aero de la papava kampo. Sed Leono estis fortika kaj forta, kaj la malicaj papavoj ne sukcesis murdi lin.
  Li malfermis la okulojn, kelkfoje larghe oscedis kaj provis sin etendi, sed la traboj de la charo malhelpis.
  - Kie mi estas? Chu mi ankorau estas viva?
  Ekvidinte la amikojn, Leono ege ekghojis kaj rulighis desur la charo.
  - Rakontu, kio okazis? Mi per chiuj fortoj kuris tra la papava kampo, sed post chiu pasho la piedoj farighis pli kaj pli pezaj, la laco faligis min kaj mi nenion plu memoras.
  Timigulo rakontis, kiel la musoj transportis Leonon for de la papava kampo. Leono balancis la kapon:
  - Kiel mirinde! Mi ciam opiniis min granda kaj forta. Sed jen floroj, tiel sensignifaj kompare kun mi, apenau ne murdis min, sed kompatindaj malgrandaj estajhoj, musoj, kiujn mi chiam rigardis malestime, savis min! Kaj tio eblis, char ili estis multenombraj, agis akorde kaj farighis pli fortaj ol mi, Leono, regho de bestoj! Sed kion ni faros tuj, miaj amikoj?
  - Ni daurigos vojaghon al Smeralda Urbo,- respondis Elli. - Tri intimaj deziroj devas esti plenumitaj, kaj tio malfermos al mi vojon en patrolandon!

Коварное маковое поле

Путники весело шли по лугу, усеянному великолепными белыми и голубыми цветами. Часто попадались красные маки невиданной величины с очень сильным ароматом. Всем было весело: Страшила был спасен, ни людоед, ни овраги, ни саблезубые тигры, ни быстрая река не остановила друзей на пути к Изумрудному городу и они предполагали, что все опасности остались позади.
- Какие чудные цветы! - воскликнула Элли.
- Они хороши! - вздохнул Страшила. - Конечно, будь у меня мозги, я восхищался бы цветами больше, чем теперь.
- А я полюбил бы их, если бы у меня было сердце, - вздохнул Железный Дровосек.
- Я всегда был в дружбе с цветами, - сказал трусливый Лев. - Они милые и безобидные создания и никогда не выскакивают на тебя из-за угла, как эти страшные саблезубые тигры. Но в моем лесу не было таких больших и ярких цветов. Чем дальше шли путники, тем больше становилось в поле маков. Все другие цветы исчезли, заглушенные зарослями мака. И скоро путешественники оказались среди необозримого макового поля. Запах мака усыпляет, но Элли этого не знала и продолжала идти, беспечно вдыхая сладковатый усыпляющий аромат и любуясь огромными красными цветами. Веки ее отяжелели, и ей ужасно захотелось спать. Однако Железный Дровосек не позволил ей прилечь.
- Надо спешить, чтобы к ночи добраться до дороги, вымощенной желтым кирпичом, - сказал он, и Страшила поддержал его. Они прошли еще несколько шагов, но Элли не могла больше бороться со сном - шатаясь, она опустилась среди маков, со вздохом закрыла глаза и заснула.
- Что же с ней делать? - спросил в недоумении Дровосек. Если Элли останется здесь, она будет спать, пока не умрет, - сказал лев, широко зевая. - Аромат этих цветов смертелен. У меня тоже слипаются глаза, а собачка уже спит. Тотошка действительно лежал на ковре из маков возле своей маленькой хозяйки. Только на Страшилу и Железного Дровосека не действовал губительный аромат цветов и они были бодры как всегда. - Беги! - сказал Страшила трусливому Льву. - Спасайся из этого опасного места. Мы донесем девочку, а если ты заснешь, нам с тобой не справиться. Ведь ты слишком тяжел! Лев прыгнул вперед и мигом скрылся из глаз. Железный Дровосек и Страшила скрестили руки и посадили на них Элли. Они сунули Тотошку сонной девочке, и та бессознательно вцепилась в его мягкую шерсть. Страшила и Железный Дровосек шли среди макового поля по широкому следу примятых цветов, оставленному Львом, и им казалось, что полю не будет конца. Но вот вдали показались деревья и зеленая трава. Друзья облегченно вздохнули: они боялись, что долгое пребывание в отравленном воздухе убьет Элли. На краю макового поля они увидели Льва. Аромат цветов победил мощного зверя и он спал, широко раскинув лапы в последнем усилии достигнуть спасительного луга.
- Мы не сможем ему помочь! - печально сказал Железный Дровосек. - Он слишком велик для нас. Теперь он заснул навсегда, и, может быть ему снится, что он наконец получил смелость...
- Очень, очень жаль! - сказал Страшила. - Несмотря на свою трусость, лев был добрым товарищем и мне горько покинуть его здесь, среди проклятых маков. Но идем, надо спасать Элли. Пока друзья сидели и смотрели по сторонам, невдалеке заколыхалась трава и на лужайку выскочил желтый дикий кот. Оскалив острые зубы, и прижав уши к голове, он гнался за добычей. Железный Дровосек вскочил и увидел бегущую серую полевую мышь. Кот занес над ней когтистую лапу, и мышка, жалобно пискнув, закрыла глаза, но Железный Дровосек сжалился над беззащитным созданием и отрубил голову дикому коту. Мышка открыла глаза и увидела, что враг мертв. Она сказала Железному Дровосеку:
- Благодарю вас! Вы спасли мне жизнь.
- О, полно, не стоит говорить об этом, - возразил Железный Дровосек, которому, по правде, неприятно было оттого, что пришлось убить кота. - Вы знаете, у меня нет сердца, но я всегда стараюсь помочь в беде слабому, будь это даже простая серая мышь!
- Простая мышь! - в негодовании пискнула мышка. - Что вы хотите сказать этим, сударь? Да знаете ли вы, что я - Рамина, королева полевых мышей?
- О, в самом деле? - вскричал пораженный Дровосек. - Тысяча извинений, ваше величество!
- Во всяком случае, спасая мне жизнь, вы исполнили свой долг. - Сказала королева, смягчаясь. В этот момент несколько мышей, запыхавшись, выскочили на
полянку и со всех ног подбежали к королеве.
- О, ваше величество! - наперебой запищали они. - Мы думали, что вы погибли, и приготовились оплакивать вас! Но кто убил злодея кота? - И они так низко поклонились маленькой королеве, что стали на головы и задние лапки их заболтались в воздухе.
- Его зарубил вот этот странный железный человек. Вы должны служить ему и исполнять его желания! - важно сказала королева Рамина.
- Пусть он приказывает! - хором закричали мыши. Но в этот момент они все пустились в рассыпную во главе с самой королевой. Дело в том, что Тотошка, открыв глаза и увидев вокруг себя мышей, испустил восхищенный вопль и ринулся в середину стаи. Он еще в Канзасе прославился как великий охотник на мышей и ни один кот не мог сравниться с ним в ловкости. Но Железный Дровосек схватил песика и закричал мышам:
- Сюда! Сюда! Обратно! Я держу его! Королева мышей высунула голову из густой травы и боязливо спросила:
- Вы уверены, что он не съест меня и моих придворных? - Успокойтесь, ваше величество! Я его не выпущу! Мыши собрались снова и Тотошка, после бесполезных попыток вырваться из железных рук Дровосека, утихомирился. Чтобы песик больше не пугал мышей, его пришлось привязать к вбитому в землю колышку.
Главная фрейлина-мышь заговорила:
- Великодушный незнакомец! Чем прикажете отблагодарить вас за спасение королевы?
- Я, право, теряюсь, - начал Железный Дровосек, но находчивый Страшила перебил его:
- Спасите нашего друга Льва! Он в маковом поле.
- Лев! - вскричала королева. - Он съест всех нас!
- О, нет! - ответил Страшила. - Это трусливый Лев, он очень смирен, да, кроме того, он спит.
- Ну что ж, попробуем. Как это сделать?
- Много ли мышей в вашем королевстве?
- О, целые тысячи!
- Велите собрать их всех и пусть каждая принесет с собой длинную нитку.
Королева Рамина отдала приказ придворным, и они с таким усердием кинулись по всем направлениям, что только лапки замелькали.
- А ты, друг, - обратился Страшила к Железному Дровосеку. - Сделай прочную тележку - вывезти Льва из макового поля. Железный Дровосек принялся за дело и работал с таким рвением, что, когда появились первые мыши с длинными нитками в зубах, крепкая тележка с колесами из цельных деревянных обрубков была готова. Мыши сбегались отовсюду, их было многие тысячи, всех величин и возрастов; тут собрались и маленькие мыши, и средние мыши, и большие старые мыши. Одна дряхлая старушка мышь приплелась на полянку с большим трудом и поклонившись королеве, тотчас свалилась лапками кверху. Две внучки уложили бабушку на лист лопуха и усердно махали над ней травинками, чтобы ветерок привел ее в чувство. Трудно было запрячь в телегу такое количество мышей: пришлось привязать к передней оси целые тысячи ниток. Притом Дровосек и Страшила торопились, боясь, что Лев умрет в маковом поле, и нитки путались у них в руках. Да еще некоторые молодые шаловливые мышки перебегали с места на место и запутывали
упряжку. Наконец каждая нитка была одним концом привязана к телеге, а другим - к мышиному хвосту и порядок установился. В это время проснулась Элли и с удивлением смотрела на странную картину. Страшила в немногих словах рассказал ей о том, что случилось и обратился к королеве-мыши:
- Ваше величество! Позвольте представить вам Элли - фею убивающего домика. Две высокие вежливо раскланялись и завязали дружеский разговор...
Сборы кончились. Нелегко было двум друзьям взвалить тяжелого Льва на телегу. Но они все же подняли его и мыши с помощью Страшилы и Железного Дровосека быстро вывезли телегу с макового поля. Лев был привезен на полянку, где сидела Элли под охраной Тотошки. Девочка сердечно поблагодарила мышей за спасение верного друга, которого успела сильно полюбить. Мыши перегрызли нитки, привязанные к их хвостам и поспешили к своим домам. Королева-мышь подала девочке крошечный серебряный свисточек. - Если я буду вам нужна снова, - сказала Рамина. - Свистните в этот свисточек и я явлюсь к вашим услугам. До свиданья!
- До свиданья! - ответила Элли. Но в это время Тотошка сорвался с привязи и мыши пришлось спасаться в густой траве с поспешностью, совсем неприличной для королевы. Путники терпеливо ждали, когда проснется трусливый Лев; он слишком долго дышал отравленным воздухом макового поля. Но Лев был крепок и силен, и коварные маки не смогли убить его. Он открыл глаза, несколько раз широко зевнул и попробовал потянуться, но перекладины телеги помешали ему.
- Где я? Разве я еще жив? Увидев друзей, Лев страшно обрадовался и скатился с телеги.
- Расскажите, что случилось? Я изо всех сил бежал по маковому полю, но с каждым шагом лапы мои становились все тяжелее и усталость свалила меня. Дальше я ничего не помню. Страшила рассказал, как мыши вывезли Льва с макового поля. Лев покачал головой:
- Как это удивительно! Я всегда считал себя большим и сильным. И вот цветы, такие ничтожные по сравнению со мной, чуть не убили меня, а жалкие, маленькие существа, мыши, на которых я всегда смотрел с презрением, спасли меня! А все это потому, что их много, они действуют дружно и становятся сильнее меня, Льва, царя зверей! Но что мы будем делать, друзья мои?
- Продолжим путь к Изумрудному городу, - ответила Элли.
- Три заветных желания должны быть выполнены и это откроет мне путь на родину!

<< >>