предложение от tmzs.ru

Esperanto, Interneto, Interlingua...

Gramatikon de Esperanto jam ne eblas shanghi. Chia abrupta shangho detruus
E-movadon. Feliche, tio ne eblas: Esperanto apartenas ne al iu decida
instanco, sed al esperantistaro, kaj la esperantistaro neniam akceptos iajn
ajn shanghojn. Tia estas realajho. Nur iam poste, kiam Esperanto estos
agnoskota (ekzemple de UN) internacia lingvo, oni povos fari iujn
shanghetojn, kiel tion sagace antauvidis Zamenhof.

Ke Esperanto estas sola reala kandidato por internacia lingvo, tio estas
fakto. Kaj se ni vere deziras ke la homaro havu internacian lingvon, ni
devas subteni Esperanton. Se iu revas pri iu alia internacia lingvo, li nur
malhelpos al solvo de la problemo, char kiu chasas du leporojn, tiu kaptos
neniun. (11.06.99)

Por Esperanto ne estas dangheraj la homoj, kiuj malkashe deklaras sin ghiaj
oponantoj. Tio estas plej kruda speco de malamikoj. Multe pli dangheraj
estas tiuj, kiuj perfekte posedas Esperanton kaj uzas ghin por elinterne
detrui E-movadon. (12.06.99)

Interneto signifas grandegan revolucion. Ghi estas pli grava, ol telefono au
televido. Nun homaj animoj povas senpere komunikighi tra kontinentoj. Oni
povas senbare intershanghadi ideojn. Tio signifas, ke: a) bonaj ideoj pli au
malpli rapide venkos malbonajn; b) fiaj registoj havos malpli da potenco
super siaj civitanoj; 3) homoj pli bezonos internacian lingvon... Pro kio
eksplodas militoj? Pro naciismo, do pro malghustaj ideoj. Kiam popoloj povos
libere komunikighi inter si, ili resanighos de naciismo. Chiuj militoj
naskighas en kapoj. Nur poste ili materiighas je buchado kaj bombado.
(13.06.99)

Tutmonda lingvo ne falos el chielo. Neniu instanco enkondukos ghin, kaj ech
se iu instanco senbaze provos tuj enkonduki iun artefaritan lingvon, ghi
fiaskos. Neniu obeos ghin. Esperantistoj restos fidelaj al sia lingvo, kaj
chiuj nacilingvanoj restos fidelaj al siaj lingvoj. Tutmonda lingvo estos
frukto de laborado de miloj, eble ech milionoj da homoj dum centoj da jaroj.
Tia lingvo povas esti nur Esperanto.

Simono profetas aperon kaj venkon de iu nova lingvo kun sola celo:
disvastigi skeptikismon kaj pasivecon en E-movado. Por kio labori por
esperanto, se eble morgau aperos alia, pli bonshanca lingvo? Jen ankorau unu
simonajho, same malica kiel chiuj antauaj.

Interlingua ne estas konkuranto al esperanto. Ghis nun mi audis pri
Interlingua nur inter esperantistoj, same kiel pri Lojhbano kaj Klingona.
Estas facile legi kaj kompreni en Interlingua, sed por lerni skribi en ghi,
necesas ech pli multe da tempo ol por lerni skribi Esperante. (14.06.99)

En astrala plano Esperanto jam estas venkinta. Ghi estas stabila, t.e.
senshangha, kaj unueca. Ghi havas richan literaturon kaj milojn da adeptoj.
Tial ghia venko en materia plano estas tute certa. La fina venko okazos pli
baldau, se ni ne auskultos skeptikulojn kiel Simono. (22.06.99)

N.G.