PLENA ANALIZA GRAMATIKO DE ESPERANTO
Kalocsay - Waringhien

TABELO DE ENHAVO

LA FUNDAMENTA GRAMATIKO

LA VORTO

I. ORTOGRAFIO KAJ INTERPUNKCIO
    La ortografio
    La interpunkcio

II. FONETIKO
    Sonoj kaj literoj
    Akcento
    Silaboj
    Longeco de vokaloj
    Vasteco de vokaloj
    Konsonantoj

III. MORFOLOGIO KAJ SINETIO
    Vortospecoj kaj vortfunkcioj
    La Substantivo
        La komunaj nomoj
        La propraj nomoj
    La Pronomo
        Personpronomoj
        Posedpronomoj
        Montraj pronomoj
        Rilatpronomoj
        Demandpronomoj
        Sumigpronomoj
        Nedifinaj pronomoj
        Neaj pronomoj
    La Adjektivo
        Kvalifikaj adjektivoj
        Determinaj adjektivoj
        La Artikolo
        La Pronom-adjektivoj
        Posedaj adjektivoj
        Montraj adjektivoj
        Rilata adjektivo
        Demandaj adjektivoj
        Kolektivaj adjektivoj
        Kvantaj adjektivoj
        Nedifinaj kaj neaj adjektivoj
    La Numeraloj
    La Adverbo
        Primitivaj adverboj
        Tabel-adverboj
        au-adverboj
        Nesimetriaj adverboj
        Neado kaj Jesado
        Derivitaj adverboj
    La Verbo
        La Formoj de la verbo
        La Vochoj, Tempoj kaj Modoj
        La Aspektoj
        Uzado de la tempoj
        Uzado de la modaloj kaj modoj
        Uzado de la vochoj
    La Prepozicioj
    La Konjunkcioj
    La Subjunkcioj
    La Interjekcioj

LA FRAZO

I. VORTSINTAKSO
    A. Substantiva kerno-vorto
        1. La epitetoj
            Adjektiva epiteto
            Substantiva epiteto
                Apudmeto (Apozicio)
                Ekvivalentoj
                Nominacio
                    Nom-esprimo
                    Citajho
                    Vokativo
        2. La suplementoj
            de ajh-substantivoj
                Prepozitiva substantivo
                Adjektiva suplemento
            de ad-substantivo
                Prepozitiva
                Akuzativa
                Adjektiva
                Infinitiva
    B. Adjektiva kerno-vorto
    C. Adverba kerno-vorto
    D. Verba kerno-vorto
II. PROPOZICIO-SINTAKSO
    1. Strukturo de la propozicio
        La Subjekto
            La subjekto de la ago
            Akordo al la subjekto
            La refleksivo
            Tipoj kaj ekzemploj
            Sensubjektaj propozicioj
        La predikato
            A - La ag-propozicio
            B - La ec-propozicio
            C - La atribuado
        La objekto
            Substantiva objekto
                Rekta objekto
                Nerektaj objektoj
            Infinitiva objekto
        La adjektoj
            Formo de la adjektoj
                adverbaj
                akuzativaj (rektaj)
                prepozitivaj (nerektaj)
                infinitivaj
                nominativaj (absolutaj)
            Specoj de adjektoj
                lokaj
                    poziciaj
                    movaj
                tempaj
                    aktualaj
                    komencaj
                    finaj
                    nombraj
                stataj
                    situaciaj
                    originaj
                    rezultaj
                modalaj
                    manieraj
                    kauzaj
                    celaj
                koncern-adjektoj
                    translativaj
                    dativaj
                    ablativaj
    2. Specoj de la propozicioj
        I. Specoj lau valoro
            Indika propozicio
            Dezira propozicio
            Ordona propozicio
            Demanda propozicio
        II. Specoj lau enhavo
III. FRAZSINTAKSO
    1. La kompleksa frazo
        A - Kunorditaj propozicioj
            Kopulaj
            Alternativaj
            Adversaj
            Konkludaj
            Klarigaj
            Pseudo-subpropozicioj
            Rekta parolo
        B - Suborditaj propozicioj
            Kompletivaj
                subjektaj
                objektaj
                nerekta parolo
                nerekt-objektaj
                predikativaj
            Epitetaj
                rektaj
                nerektaj
            Adjektaj
                lokaj
                tempaj
                    samtempeco
                    antautempeco
                    posttempeco
                stataj
                    situaciaj
                        societaj kaj separativaj
                        stat-indikaj
                        supozaj
                        koncedaj
                    originaj kaj rezultaj
                modalaj
                    manieraj
                        manier-indikaj
                        komparaj
                        instrument-indikaj
                        konsekvenc-indikaj
                    kauzaj
                    celaj
        C - Verbotempoj en subpropozicioj
    2. La vortordo

LA VORTFARADO

I. LA VORTKONSISTO DE LA LINGVO
    La lingvo-elementoj
    Memstareco kaj solstarivo
    Vortkategorioj kaj radikkarakteroj
    Samelementaj kaj malsamelementaj vortoj
    La propra signifo de la finajhoj
    Finajha pluformado
    Historio kaj pravigo de la kategoria divido
    Neceso kaj suficho
    La senca elasteco de la finajhoj
II. LA KUNMETADO
    1. La leghoj de la kunmetado
        A - Duelementaj kunmetoj
            Gheneralaj reguloj
            Reguloj de vortefiko
            Substantiva chefelemento
            Adjektiva chefelemento
            Verba chefelemento
            Adverba chefelemento
        B - Trielementaj kunmetoj
            Interelementa grupigho
            Kuntenaj flankelementoj
            Disfalaj flankelementoj
            Inversa vortefiko
            Elementoj latentaj
            Finajhoj pseudopleonasmaj
            Klarigo de la inversa vortefiko
        C - Pli-ol-trielementaj kunmetoj
        D - Konservo de finajhoj
        E - Esceptoj
        F - Resumo
    2. Ekzempla demonstrado
        A - Analizo de vortoj
            o-finajhaj vortoj
            a-finajhaj vortoj
            Verbfinajhaj vortoj
        B - Sintezo de vortoj
            Kuntenaj flankelementoj
            Disfalaj flankelementoj
            Strechado de formoj
    3. La afiksoidoj
        A - Sufiksoidoj (difino)
                                (specialajhoj)
            Kategoriosufiksoidoj
                ado
                participaj finajhoj
                ajho
                eco
                ulo
                Analogieco de la kategoriosufiksoidoj
            Substantivaj sufiksoidoj
            Adjektivaj sufiksoidoj
            Verbaj sufiksoidoj
            Kvazausufiksoidoj
            Pseudosufiksoidoj
        B - Prefiksoidoj
            Adverbaj prefiksoidoj
            Radikaj prefiksoidoj
            Prepoziciaj prefiksoidoj
            Pseudoprefiksoidoj
III. LA DERIVADO
    Veraj sufiksoj
    Veraj prefiksoj
    Prefiksigho de radikoj
    Prefiksigho de prepozicioj
    Pseudoprefiksoj
IV. KRITIKO DE LA ESPERANTA VORTFARADO
    A. La valoro de la vortsistemo
    B. La rolo de la Esperanta vortfarado