Перевод трудных фраз из романа "Как закалялась сталь" (2)

"Царя скинули!" "Oni faligis la caron!"
два студента с винтовками поверх шинели
du studentoj kun fusiloj super uniformaj paltoj
гвардейский кавалергардский полк gvardia kavaleria regimento
погоны  золотые, на  рейтузах канты серебряные
oraj epoletoj, sur rajdpantalonoj arghentaj pasamentoj
дальше двинулись эшелон за эшелоном
kaj dauris veturado de trajnoj unu post la alia
резались  в "шестьдесят шесть" kartludis je "sesdek ses"
толстым слоем серой  дорожной пыли были покрыты сбитая на  затылок фуражка,
защитная гимнастерка и защитные штаны
per dika tavolo de griza survoja polvo estis kovritaj la uniforma kaskedo,
shovita al la nuko, kakikolora bluzo kaj samkolora pantalono

много будешь знать - скоро состаришься
kiu multe scias, tiu rapide maljunighas
рванул поводья и, взяв с места в карьер, помчался к сосновой опушке
shirtiris la bridon kaj tuj de la loko ekgalopis al rando de la pinaro
Партизаны. Лопни мои глаза - партизаны...
Partizanoj. Krevu miaj okuloj, se mi eraras: partizanoj...
Когда прогромыхало по камням единственное в отряде орудие и проехали повозки
с пулеметами
Kiam preterveturis, bruegante sur shtonoj de la pavimo, la sola kanono de la
tachmento kaj charoj kun mitraloj

Одно орудие и тридцать снарядов, двести штыков и шестьдесят сабель...
Unu kanono kaj tridek obusoj, ducent bajonetoj kaj sesdek sabroj...
Надоело драпака задавать... Tedegis jam nur fughi...
слесарь и монтер seruristo kaj elektromuntisto
Крепко сбитый, со щетиной давно не бритой бороды
Solidkorpa, kun delonge ne razita mentono
Сорвался чуть свет, носит его нелегкая.
Frumatene li forhastis kaj vagadas ie.
Всыпать вам розог надо, сопливым воякам.
Necesas vergi vin, nazmukajn militantojn
Сдвигает меха гармоники, застегивает Павка ремни
Pauchjo kunmetas la balgon de l' harmoniko kaj agrafas rimenojn
протянул Павке узловатую руку etendis al Pauchjo sian kalozan manon
И город закопошился, как раздраженный муравейник
Kaj la urbo ekmovighis, kiel incitita formikejo
гетманский старшина, в синем украинском жупане и папахе
hetmana chefo, vestita per blua jhupano kun granda felchapo surkape
огнестрельное и холодное оружие armilaro kugla kaj klinga
Артем достал заложенную за балки винтовку, вынул из нее затвор, снял  штык
и, взяв винтовку за дуло, размахнулся и со всей силой ударил о столб забора
Artjom prenis la fusilon, kashitan sur solivoj, eltiris la obturilon,
deprenis la bajoneton kaj, preninte la fusilon je ties tubo, svinge, per la
tuta forto, frapegis ghin kontray palison de la barilo

Приклад разлетелся La kolbo dispecighis
денщик servosoldato
Лейтенант был приземистый, с маленькими подстриженными усиками, в пенсне и
фуражке с лакированным козырьком
La leutenanto estis stumpstatura, kun malgrandaj tonditaj lipharoj, kun
nazumo kaj uniforma kaskedo kun lakita viziero

На столе лежали пояс с портупеей и кобура с прекрасным двенадцатизарядным
"манлихером"
Sur la tablo kushis zono kun transshultra rimeno kaj pistolujo kun bonega
pistolo "Mannlicher"

Кое-где провалившаяся деревянная крыша, горы разбитого кирпича и
разрушающиеся обжигные печи наводили тоску
Iuloke trafalinta tegmento, montoj da disbatitaj brikoj kaj ruinighantaj
kalcinfornoj inspiris angoron

Все здесь поросло бурьяном Chion chi tie kovris altaj loloj
вызвать наряд для обыска venigi patrolon por trasercho
пруд, окаймленный густым ивняком
lageto, chirkauita per densa salika arbetaro
с засученными выше колен штанами kun pantalono kuspita ghis super la genuoj
ржавая жестяная банка с червями rustighinta lada skatoleto kun vermoj
На ней была белая матроска с синим в полоску воротником
Shi estis vestita en blanka marista bluzeto kun blua striita kolumo
Носочки с каемочкой плотно обтягивали стройные загорелые ноги
Borderitaj shtrumpetoj firme chirkauis shiajn sveltajn sunbrunajn krurojn
Каштановые волосы были собраны в тяжелый жгут
Shiaj kashtankoloraj haroj formis pezan torditan plektajhon
"Ну, теперь половишь черта  с два!"
"Nu, jen, diable. Provu nun kapti fishojn"
Эх вы, горе-рыбак! He, vi, ve-fishisto!
Поплавок ныряет; леса натягивается
La flosileto subakvighis, la shnuro strechighis.
белобрысый, веснушчатый балбес blonda lentuga stultulo
Я в этих делах стреляная птица Mi estas sperta en tiuj aferoj
франтовато изогнувшись, поклонился dande klinighis
Ну, этого я выставлю отсюда в два счета
Nu, tiun mi tuj forpelos, momente, oni ne sukcesos kalkuli "unu-du"!
Перешел Федор на работу с электростанции в депо
Fjodor transiris labori el la elektrocentralo al la lokomotivejo
Артем, работавший на соседних тисках, бросил напильник и, надвинувшись всей
громадой на гетманца, сдерживая накатывающуюся злобу, прохрипел:
Artjom, laborinta che la najbara shraubtenilo, formetis fajlilon kaj minace
proksimighis per sia tuta grando al la hetmanano kaj, detenante la
estighantan koleregon, diris rauke:

Немец в суконной бескозырке с красным околышком
La germano en drapa senviziera kaskedo kun rugha ringstrio
Он фыркает, как морж, разрезая воду короткими саженками
Li blove spiras kiel rosmaro, tranchante la akvon per mallongaj braksvingoj

дальше