М.Булгаков "Мастер и Маргарита". (4)
Перевел Сергей Покровский.

из кармашка, где обычно мужчины носят платочек или самопишущее перо, у этого
гражданина торчала обглоданная куриная кость
ke el lia brustposho, kie la viroj kutime portas tuketon au fontoplumon,
montrighis chirkauronghita koka osto

ее поразили странные враки неизвестного гражданина
shin frapis la strangaj blagoj de la nekonata civitano
А вы их знаете в лицо? Kaj vi konas ilin vizaghe, chu?
Вот скука-то, - проворчал рыжий Jen tedajho, - grumblis la rufulo
Азазелло надменно хмыкнул Azazello orgojle snufis
разговаривать с влюбленными женщинами - слуга покорный
interparoli kun enamighinta virino - ne, grandan dankon
потрудитесь, раздевшись донага, натереть этой мазью лицо и все тело
bonvolu malvesti vin ghisnude kaj enfroti tiun shmirajhon sur la vizagho kaj
sur la tuta korpo

меня тянут в какую-то темную историю, за которую я очень поплачусь
oni min implikas en plej dubindan aferon kiu al mi kare kostos
согласна идти к черту на куличики
mi konsentas iri al la diablo sur la kornojn
Крем Азазелло La pomado de Azazello
Липы и акации разрисовали землю в саду сложным узором пятен
La tilioj kaj akacioj en la ghardeno desegnis sur la tero komplikan
makultapishon
(makul-tapishon
- ковер из пятен)
В спальне Маргариты Николаевны горели все огни и освещали полный беспорядок
в комнате
En la dormochambro de Margarita chiuj lampoj estis shaltitaj kaj evidentigis
plej kompletan malordon

На кровати на одеяле лежали сорочки, чулки и белье, скомканное же белье
валялось просто на полу рядом с раздавленной в волнении коробкой папирос
Sur la litkovrilo estis disjhetitaj chemizoj, shtrumpoj kaj subvestoj,
chifitaj vestajhoj kushis sur la planko apud nervoze dispremita cigaredpako

Туфли стояли на ночном столике рядом с недопитой чашкой кофе и пепельницей,
в которой дымил окурок, на спинке стула висело черное вечернее платье
Shuoj staris sur la noktotablo apud duonplena kaftaso kaj cindrujo, en kiu
fumis cigaredstumpo; sur segh'apogilo pendis nigra vesperrobo

В комнате пахло духами, кроме того, в нее доносился откуда-то запах
раскаленного утюга
En la chambro odoris je parfumo, la odoro de ardigita gladilo penetris el
alia ejo

Маргарита не сводила глаз с циферблата
Margarita ech por momento ne forturnis sian rigardon de la ciferplato
Временами ей начинало казаться, что часы сломались и стрелки не движутся
Fojfoje shajnis al shi, ke la horlogho difektighis kaj ke la montriloj
haltis

наконец длинная стрелка упала на двадцать девятую минуту десятого
fine la longa montrilo falis sur la dudek nauan minuton post la naua
Ей показалось, что он (крем) пахнет болотной тиной
Al shi shajnis, ke ghi (la shmirajho) odoras je marchoshlimo
Тонкая вертикальная морщинка, перерезавшая переносицу, бесследно пропала
Reglatighis la mallargha vertikala sulketo, fendinta la nazradikon
Исчезли и желтенькие тени у висков, и две чуть заметные сеточки у наружных
углов глаз
Forvishighis la flavetaj ombroj che la tempioj kaj la du apenau videblaj
malgrandaj faltoretoj che la eksteraj okulanguloj

- Ай да крем! Ай да крем! - закричала Маргарита, бросаясь в кресло
- Jen kia kremo! Jen kia kremo! - ravite ekkriis Margarita sin jрetante en
la fotelon
Втирания изменили ее не только внешне
La enfrotado shanghis ne nur shian aspekton
Теперь в ней во всей, в каждой частице тела, вскипала радость
Nun en shia tuto, en chiu shia fibro bolis ghojo
На вырванном из блокнота листе она быстро и крупно карандашом написала
записку
Sur paperfolieto elshirita el la notbloko shi per krajono, rapide kaj
grandlitere skribis la mesaghon

Я стала ведьмой Mi ighis sorchistino
деревянные плечики с платьем, кружевные платки, синие шелковые туфли на
распялках и поясок
ligna vest'arko kun robo, puntotukoj, bluaj silkaj shuoj kun strechiloj kaj
zoneto

Наташа всплеснула руками Natasha mirsvingis la manojn
Она проговорила с каким-то благоговением:
Shi eligis kun iel pia admiro:
- Кожа-то! Кожа, а? Маргарита Николаевна, ведь ваша кожа светится
- La hauto! Kia hauto, chu? Margarita Nikolavna, ja ghi lumas, via hauto
- Атласная! Светится! Атласная! А брови-то, брови!
- Satena! Ghi lumas! Satena! Kaj la brovoj, la brovoj!
Берите все тряпки, берите духи, но драгоценностей не берите, а то вас в
краже обвинят
Prenu la tutan chifonaron, prenu la parfumojn, tamen la juvelajhojn ne
tushu, por ke oni vin ne akuzu pri shtelo

Наташа сгребла в узел, что ей попало под руку
Natasa amasigis bulon el tio, kio trovighis che shia mano
Стукнула калитка, и на плитках дорожки послышались шаги
Klakis la stratpordo, kaj de sur la pavimeroj de la vojeto audighis pashoj
Маргарита рванула штору в сторону и села на подоконник боком
Margarita shirtiris la kurtenon flanken kaj sidigis sin sur la
fenestrobreton profile

Лунный свет лизнул ее с правого бока
La luna lumo lekis shian dekstran flankon
Левою рукою Маргарита провела по виску, поправляя прядь волос
Per la maldekstra mano shi tushis sian tempion, ordigante harfasketon
до последнего волоска в светлой бородке клинышком
ghis la malpleja hareto de sia blonda, pinte tondita mentonbarbo
и ноги согнул, как будто собирался пуститься вприсядку
kaj fleksis la gambojn kvazau preparante sin al kaurdanco
Ну вас к чертовой матери! La diablo vin prenu!
Маргарита повесила трубку Margarita rependigis la audilon
половая щетка, щетиной вверх, танцуя, влетела в спальню
la shvabrilo, renversite kun la broso supre, dancetante flugis en la
dormochambron

невидима, невидима, - еще громче крикнула она и между ветвями клена,
хлестнувшими ее по лицу, перелетев ворота, вылетела в переулок
nevidebla, nevidebla, - shi kriis ankorau pli laute, kaj inter la branchoj
de la acero, vipintaj shin sur la vizaghon, super la pordego shi elflugis en
la strateton

Этот заплатанный, заштопанный, кривой и длинный переулок с покосившейся
дверью нефтелавки, где кружками продают керосин и жидкость от паразитов во
флаконах
Tiu kurba, longa strateto kun ghiaj ruinighantaj kaj reflikitaj fasadoj, kun
la kaduka pordo de la petrolbutiko kie oni vendas kerosenon per mezurkrucoj
kaj kontrauinsektajn rimedojn en flakonoj

Только каким-то чудом затормозившись, она не разбилась насмерть о старый
покосившийся фонарь на углу
Nur iel mirakle shi sukcesis ekbremsi kaj tiel eviti mortan kunpushighon
kontrau malnova, oblikvighinta stratlanterno che la angulo

совершенно ясно стало, что прохожие летунью не видят
shi konstatis, ke tute certe la pasantoj ne vidas la flugantinon
Никто не шарахался в сторону, не визжал и не падал в обморок, диким смехом
не хохотал
Neniu jhetigis flanken, shrikis, svenis au ridegachis
тут столько напутано всего, что и не разберешься
tie pendas tiom da ajnajhoj, ke oni apenau povos sin malimpliki
Э, какое месиво! Fi, kia kacho!
Два примуса ревели на плите Du primusoj blekis sur la fornoplato
Свет надо тушить за собой в уборной
Oni malshaltu la lumon kiam oni forlasas la necesejon
а то мы на выселение на вас подадим!
alie ni postulos vian elloghejigon!
Дуся, открой! У вас, что ли, вода течет? Нас залило.
Dunjo, malfermu! Chu de vi likas la akvo? Che ni estas superversho.
У Хустовых хлынуло с потолка и в кухне, и в уборной
Che la Hhustovoj pluvis de la plafono kaj en la kuirejo, kaj en la necesejo
Наконец, у Квантов в кухне обрушился громадный пласт штукатурки с потолка,
разбив всю грязную посуду, после чего пошел уже настоящий ливень: из клеток
обвисшей мокрой драни хлынуло как из ведра
Fine en la kuirejo de Kvant grandega gipsoplato falis de la plafono kaj tute
disfrakasis la malpuran vazaron, post kio el la cheloj de la elpendighinta
malseka lataro vershighis torentoj

человека, в панике напялившего на себя противогаз
viron, kiu en la paniko estis surmetinta gasmaskon
Стекла бьют... Из рогатки? Ili frakasas vitrojn... Chu per la katapulto?
я тебе снюсь mi estas via songho
пожарная машина с лестницей fajrobrigada automobilo kun eskalo
розовое зарево на горизонте roza rebrilo super la horizonto
Волосы Маргариты давно уже стояли копной
Jam antau longe shiaj haroj faske levighis
не то дракон, не то конек-горбунок chu drako, chu la fabela Ghiba Chevaleto
Маргарита летела над самыми туманами росистого луга, потом над прудом
Shi flugis tuj super la nebulstrioj de rosmalseka herbejo, poste super
lageto

Она, совершенно нагая, с летящими по воздуху растрепанными волосами, летела
верхом на толстом борове
Tute nuda, kun flirtantaj haroj, shi flugrajdis dikan eksporkon
Что, скажешь, вру? - кричала Наташа борову, и тот только сконфуженно
отворачивал морду
Chu ne ghuste, chu mi mensogas? - kriis Natasa al la eksporko, kiu konfuzite
forturnadis la muzelon

вы обязаны унять вашу домработницу
via devo bridi vian mastrumistinon
копытцами задевая шорохом за кусты орешника
per la hufoj tushetante avelajn arbedojn
Пошел ты к чертовой матери Iru for al la diablopatrino
она прибавила к своей речи длинное непечатное ругательство
shi finis sian diron per longa nepresebla sakrajho
Ты бы брюки надел, сукин сын Prefere surmetu pantalonon, vi hundina filo
Но и падая, сохранил на окаймленном небольшими бакенбардами лице улыбку
восторга и преданности
Tamen ech falante li plu konservis sur la vizagho kadrita per malgrandaj
vangoharoj rideton de ravo kaj sindonemo

Светящиеся гнилушки Lumineskaj putrolignajhoj
русалки остановили свой хоровод и замахали Маргарите водорослями
La niksinoj interrompis sian rondodancon, shin bonvenigis svingante
akvoherbojn

Нагие ведьмы, выскочив из-за верб, выстроились в ряд и стали приседать и
кланяться придворными поклонами
Nudaj sorchistinoj, elkurinte de malantau la salikoj, vicighis en unu linion
kaj faris profundajn kortegajn riverencojn

Кто-то козлоногий припал к руке Iu kapropiedulo adorkisis shian manon
буланая открытая машина izabela kabrioleto
izabela (Neo) - chevalkoloro, pale flava kun nigraj vosto kaj kolhararo.
(Ruse:
буланый)
черный длинноносый грач в клеенчатой фуражке
nigra longbeka kampokorvo kun laktola kaskedo
При свечах Che la kandela lumo
Грач почтительно козырнул, сел на колесо верхом и улетел
La kampokorvo salute tushis sian kaskedon, saltis sur la radon kaj rajde
forflugis

человек в кепке viro kun mola kaskedo
на площадке третьего этажа sur la shtuparplaceto de la tria etagho
Это был Коровьев, он же фагот Li estis Kerubjev, alinome Fagoto
Усишки на наглом лице были подвиты и напомажены
La etaj lipharoj sur la senhonta vizagho estis frizitaj kaj pomaditaj
облокотившись на тумбу sin apogante sur la soklon
Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть
помещение до желательных пределов
Chiu sperta pri la kvina dimensio tute facile povas vastigi ejon ghis la
dezirata amplekso

без всякого пятого измерения и прочих вещей, от которых ум заходит за разум
sen ia ajn kvina dimensio au simila umo kaporompa
Сердце Маргариты стукнуло, и она кивнула головой
Margarita sentis sian koron fari fortan baton kaj kapjesis
мы враги всяких недомолвок и таинственностей
ni estas malamikoj de chia prisilento kaj sekretemo
весенний бал полнолуния printempa balo de la plenluno
Тут Коровьев ухватился за щеку, как будто у него заболел зуб
chi tiam Kerubjev metis la manon sur sian vangon, kvazau pro dentodoloro
она должна быть местной уроженкой shi estu lokanino
Сто двадцать одну Маргариту обнаружили мы в Москве
Cent dudek unu Margaritajn trovis ni en Moskvo
Коровьев выразительно ухмыльнулся, наклоняя стан
Kerubjev esprimive rikanis klinante sian korpon
вы сами - королевской крови vi mem havas reghan sangon
Я ничуть не погрешу, если упомяну о причудливо тасуемой колоде карт
Mi neniel malpravos, se mi mencios kaprice miksatan kartaron
Коровьев задул свою лампаду Kerubjev blov'estingis sian lampon
у нее застучали зубы и по спине прошел озноб
shiaj dentoj klakis kaj malvarmo trakuris shian dorson

дальше