Вячеслав Рыбаков "Гравилет Цесаревич" (перевел Юрий Финкель)-3

Прямо с аэровокзала я позвонил Rekte el la flughavena domo mi telefonis
Родненький... Ненаглядный... Karulo mia... Bela mia...
Я очень-очень крепко тебя люблю. Все сильнее и сильнее. Если так пойдет,
годам к пятидесяти я превращусь просто в белобрысую бородавку где-нибудь у
тебя подмышкой
Mi tre-tre forte vin amas. Chiam pli kaj pli forte. Se tio dauros, en
kvindekjara agho mi ighos simple blanka veruko ie sub via akselo

Сквозь занавеси из окон сочилось скупое серое свечение
Tra la kurtenoj el la fenestroj likis avara griza lumo
мерно тикали часы egalmezure tiktakis la horlogho
Бездонно темнел внизу ковер, дымными призраками стояли зеркала
Senfunde malhelis malsupre la tapisho, kiel fumaj fantomoj staris la
speguloj

Ее дыхание щекотало мне волосы shia spiro tiklis miajn harojn
как всегда после любви, я на некоторое время стал против обыкновения
болтлив
kiel chiam post amoro, mi por ioma tempo ighis malkutime babilema
(amo - любовь как чувство, amoro - любовь в смысле секс)
Просто идеал этот оказался чудовищно извращен
Simple tiu idealo ighis monstre perversa
страшилища monstrajhoj
В одной ситуации мягкость полезна, а в другой она вывернется в свою
противоположность и превратится в слюнтяйство и беспомощную покорность
En unu situacio mildeco estas utila, sed en alia ghi montrighos sia malo kaj
ighos salivemo kaj senhelpa humileco

В одной ситуации жесткость равна жестокости, а в другой именно она и будет
настоящей добротой
En unu situacio severeco egalas al krueleco, sed en alia ghuste ghi estos
vera bonkoreco

Ты ломишься в открытую дверь Vi rompas malfermitan pordon
темнел на нежной, яшмово светящейся в сумраке груди деревянный крестик
malhelis sur delikata, jaspe brilanta en mallumo brusto ligna kruceto
(может, для ясности лучше было бы переставить слова местами:
sur delikata brusto, jaspe brilanta en mallumo, malhelis ligna kruceto)
Он попал в какие-то страшные жернова Li trafis iun teruran muelilon
Я не исключаю того, что Mi ne ekskludas tion, ke
умирает от чего-то вроде мозговой горячки, вызванной психологическим шоком
mortas pro io simila al cerba inflamo, kauzita de psihha shoko
Шок же, в свою очередь, вызывается судорожными колебаниями психики
La shokon, siavice, kauzas spasmaj osciloj de la psihho
обусловлены самыми сущностными характеристиками его "я"
kondichitaj de la plej esencaj karakterizajhoj de lia egoo
свидетельствует о моральной деградации "я", о полном социальном падении
atestas pri morala degenero de egoo, pri plena socia degradigho
раскуривал трубку estis ekfumanta pipon
ему пришлось скомкать программу li devis chifi programon
он тоже был одет не по-протоколу li same estis vestita ne oficiale
сколотые страницы отчета kunpinglitaj paghoj de raporto
очки со сломанными дужками okulvitroj kun rompitaj arketoj
ненависть к царствующему дому malamego al la cara familio
Господи спаси и помилуй! Dio savu kaj absolvu nin!
осенил себя крестным знамением faris krucosignon
усилить охрану представителей династии plifortigi gardadon de la dinastianoj
рехнуться на ровном месте и выпустить в государя всю обойму
frenezighi senkauze kaj elpafi al la imperiestro tutan shargilon
ЛЭП (линия электропередачи) - elektrolinio
это не заготовка, я импровизирую tio ne estas preparitajho, mi improvizas
Да, дела,- после паузы сказал Jes, jenaj aferoj, - post pauzo diris
Как сажа бела... La aferoj bonas, kiel fulgo blankas...
покряхтывая, натужно встал grakghemante, kun peno ekstaris
пуская трубкой сизые облачка ароматного, медового дыма
ellasante per la pipo grizviolajn nubetojn de aroma, miela fumo
есть еще одна придумка... на сладкое
estas ankorau unu ideeto... kiel aldona sukerajho
уперев одну руку в бок и хмурясь
apoginte unu manon je la flanko kaj faltis la vizaghon
продолжая хмуриться plu faltante la vizaghon
уселся, закинув ногу на ногу eksidis, metinte la kruron sur la kruron
частное лицо privata persono
из Думы запросы посыплются el Dumo ekshutighos interpelacioj
утробно рокотали басы ventre murmuregis basoj
от Исакия по всей набережной de Isaaka katedralo lau la tuta kajo
словно пригоршня елочных украшений
kvazau plenmano de Kristnaskaj piceaj ornamajhoj
совсем уже одряхлевший, высохший, словно кузнечик
jam tute kadukighinta, sekighinta, kiel grilo
отдать последнюю дань уважения demonstri lastan omaghon
Сделайте-ка мне выборку Faru por mi ekstrakton
Ясно, - кивнул поручик. Komprenite, - kapjesis la leutenanto
кусок застревал в горле en gorghon ne povis trairi peco
двухсотенную денежку ducentrublan monbileton
Чуть со стыда не сгорел Mi preskau forbrulis pro honto
жизнь у нее не малина shia vivo ne estas paradizo
цепляюсь, тщусь удержаться, в кровь ломая ногти
mi krochighas, penas teni min, ghissange rompante la ungojn
скользят по полированной броне ili glitas lau polurita blendo
и в доме шаром покати kaj en la hejmo chio mankas
Целую. - Взаимно. Kison. - Reciproke.
яростно шаркая каблуками об асфальт
furioze skrapante per la kalkanumoj je asfalto
Ключ въехал в стартер лишь с третьей попытки
La shlosilo eniris en la startigilon nur post tria provo
Мотор зафырчал, заурчал La motoro ekronkis, ekgraulis
Я едва не забыл дать сигнал поворота
Mi preskau forgesis signali turnighon
шума никакого, выхлопа никакого ne estas bruo, ne estas eliggasoj
автомобильные и путейские воротилы autaj kaj vojaj magnatoj
сеть орбитальных гравитаторов la reto de orbitaj gravitiloj
дорого и хлопотно tio kostas multe kaj postulas multajn klopodojn
по обмолвкам можно было догадаться lau preteraj mencioj eblis diveni
безумно взвыл клаксон и завизжали тормоза
freneze ekhurlis sonsignalo kaj ekjelpis bremsoj
Ближайший супермаркет La plej proksima supermerkato
между сверкающими прилавками inter brilantaj magazentabloj
сетки с отборным картофелем retsakoj kun elitaj terpomoj
пакеты с грудинкой и вырезкой paketoj kun brustajhoj kaj femurpecoj
солнечные связки апельсинов sunaj faskoj de oranghoj
лиловые гроздья винограда lilaj grapoloj de vinbero
укормить до несварения желудка manghigi ghis dispepsio
тут же сортировать свою манну небесную tuj ordigi sian chielan manaon
Съесть-то он съесть, да кто ж ему дасть...
Li sendube formanghos, sed kiu ja al li donos...
где устроить тайник kie aranghi kashlokon
поставила покамест прямо на стол starigis dume rekte sur la tablon
картошку почистить sensheligi terpomojn
Зазнался, Трубецкой, зазнался Trofierighis vi, Trubeckoj, trofierighis
Что я тут буду сбоку-припеку Mi chi tie nur malhelpos
Она покосилась пытливо shi jhetis oblikvan atentan rigardon
Я изобразил руками скрюченные когтистые лапы, занес над нею и голосом
Шер-хана протяжно проревел: - Это моя добыча!
Mi montris per la manoj hokajn ungegajn manegojn, levis ilin super shi kaj
per vocho de Sher-hhano tire mughis: - Tio estas mia predo!

Окрасился месяц багрянцем? chu "aperis la luno purpura"?
как тебе моя новая прическа? kiel al vi shajnas mia nova hararangho?
надетая на голое размахайка без обиняков звала ладонь через ключицу вниз, к
груди vestita sur nuda korpo malfermita bluzo senhonte vokis la manplaton
tra klaviklo malsupren, al la brusto
(может, лучше malfermita bluzo, vestita sur nuda korpo, senhonte vokis...)
твои друзья держат меня за солдафона viaj amikoj opinias min soldatacho
Она порезала палец Shi tranchvundis fingron
"Народная расправа" "Popola revengho"
Тщательно загасил окурок в пепельнице
Zorgeme estingis cigaredstumpon en la cindrujo
были явно под газом estis evidente ebriaj
при вскрытии тела dum sekcado de la korpo
замочу ее борзописца из штатного оружия
murdos shian verkistachon per ofica armilo
Редкие авто с оглушительным шипением проносились мимо
Maloftaj autoj kun surdiga siblado traglitadis pretere
вспарывая лужи и выплескивая на тротуары пенные фонтаны
tranchante flakojn kaj vershante sur trotuaron shaumajn fontanetojn
Мрачная Нева катилась к морю, а ей навстречу пер густой влажный ветер
Morna Nevo rulighis al la maro, kaj renkonte al ghi iris densa humida vento
По всему небу пучились черные лохмы туч
Lau tuta chielo shvelis nigraj hirtajhoj de nuboj
лишь на востоке то развевались, то вновь пропадали синие прорехи
nur oriente jen aperadis, jen denove malaperadis bluaj truoj
лобастую голову grandfruntan kapon
устроившись на диване под торшером instalighinte sur divano sub kloshlampo
Надо же, какие психологические изыски у такой малявки
Mirinde, kiajn psihhologiajn nuancojn elpensis tiu etulino
пьет по-черному drinkas ghis senkonsciigho
сюсюканье, назидательность, сплошные моралите и ничего живого
lispado, edifeco, nuraj moralajhoj kaj nenio viva
нет у него иного станка и полигона ne havas li alian stablon kaj testejon
в пепле, разоре и плаче en cindro, en ruinoj kaj ploro
Уселась на подлокотник кресла shi sidighis sur kubutapogilon de fotelo
Улыбнулась, глядя на наше задушевство
shi ekridetis, rigardante al nia konfida etoso
осиная талия схлестнута широким поясом
la vespa talio estis chirkauligita per vasta zono
попили чаю с маковыми баранками trinkis teon kun papavaj kringoj
Чаи гонять она могла по-купечески, до седьмого полотенца
Shi povis trinkadi teon lau malnovaj kutimoj - ghis sepa shvito
Чашка, резко звякнув о блюдце опрокинулась, и густой чай, благоухающий
мятой, хлынул на скатерть
La taso, abrupte tintinte che la subtaso, renversighis, kaj densa teo,
aromanta je mento, vershighis sur tablotukon

В тяжелом состоянии потерпевший доставлен в больницу...
En serioza stato la suferinto estas transportita al hospitalo...
автоген lutlampo
девичья фамилия fraulina familinomo
в картотеке неблагонадежных en sliparo de nelojaluloj
причудливым серпантином петляющей по холмистой равнине
bizare serpentumanta lau monteta ebenajho
Небольшой, но великий город Negranda, sed eminenta urbo
Когда-то он был крайним восточным форпостом засечной черты
Iam ghi estis randa gardposteno de orienta linio
получил коленом под зад ricevis baton je pugo
безо всяких угрызений удумавший было погулять, раз такое дело
sen ajnaj rimorsoj decidinta dibochi, se tielas la aferoj
вся эта неохватная, как космос, держава состоит из одних сердец
tuta tiu senlima, kiel kosmo, regno konsistas nur el koroj
И вот насилие, безобразное, словно проказа, проникло сюда
Kaj nun perforto, malbelega, kiel lepro, penetris chi tien
Безмятежная заря Kvieta auroro
розовое марево, пропитанное истомным настоем отцветающей сирени
rozkolora nebulo, saturita de langvora odoro de finfloranta siringo
институт бихевиористики instituto de kondutologio
Дальше хода не было - откос и буйный, слепящий волжский разлет
Plue mankis vojo - estis deklivo kaj freneza, blindiga Volga vasto
не побоюсь выспреннего слова mi ne timu pompan vorton
верно угадал подноготный смысл ghuste divenis kashitan sencon
двоичный код duuma kodo
станки, месторождения, угодья mashinoj, minkampoj, bienoj
череда нарастающих автоколебаний
vico de plifortighantaj memgenerantaj osciloj
шатунами и кривошипами per baskuloj kaj pistoj
корыстный обман profitcela trompo
на дощатую лавочку у крыльца sur lignotabulan benketon che perono
завлаб labestro
избавились от улики forigis la krimpruvajhon
Что же до маньяка, то... Kio koncernas la maniulon, do...
добить лежачего в упор finmurdi la kushantan per tusha pafo
на портфеле полно отпечатков sur la teko estas amaso da fingrospuroj
папка с личными делами paperujo kun personaj dosieroj
это же, наверное, чувствует гончая, взявшая след
same, vershajne, sentas chas-hundo, kaptinta spuron
когда шел от кассы на посадку kiam li iris de la kaso al enshipigho
турникет turnopordo
у них тут свои разборки ili chi tie havas proprajn revenghojn
В наручниках En mankatenoj (man-katenoj)
умираю, но не сдаюсь mi mortas, sed ne kapitulacas
А ордерок у вас имеется? Sed chu la ordonilon vi havas?
попал в какой-то переплет trafis en iun kachon
Всегда неприятный осадок остается на душе
Chiam ia malagrabla reziduo restas en la animo
сам себя уровнял со шпаной sin mem egaligis kun krimularo
Я вызвал конвойного Mi vokis eskortiston
Нет на тебе мокряка Ne estas sur vi malseka afero (t.e. murdo)
на меня как откровение накатило kvazau revelacio al mi venis
загранкомандировки eksterlandaj afervojaghoj
Тут промашка вышла Tie okazis miso
Потому я и влип Ghuste tial mi enkachighis
другану на идеологию мою начхать la amiko krachis al mia ideologio
дал я ему по темечку, и ноги в руки frapis mi lin je la verto kaj ekkuris
Ты, Беня, не темни! Vi, Bechjo, ne nebuligu!
Век воли не видать, господин майор!
Dum jarcento mi ne vidu liberon, se mi mensogas, sinjoro majoro!
паломников не счесть abundas pilgrimantoj
прикусив кончик языка, старательно чертил
mordante la langopinton, diligente desegnis
рекордная партия героина-сырца rekorda stoko de kruda heroino
с сопровождением, с документами, подстраховками, таможенными льготами
kun eskorto, kun dokumentoj, kun sekurigoj, kun doganaj rabatoj
тут чудится мне какой-то подвох chi tie al mi shajnas ia kaptilo
убыл на воды forveturis al kuracloko
оскользнулся на росистой траве glitfalis sur rosa herbo
к глазным яблокам al la okulgloboj

дальше