Mallongigoj kaj nekutimaj vortoj

CK = Centra Komitato

gekoj = gekamaradoj (tendara slango)

IJK = Internacia Junulara Kongreso

KPSU = Komunista Partio de Soveta Unio

komsomolo (ankau VLKSM) = komunista unio de junularo

"kuzjkina matj" rusa mokesprimo; montri "k. m." = fari ion malbonan (minaco)

NKVD = popolkomisariato pri interna] aferoj

obkomo = regiona komitato (de partio, komso-molo, sindikato)

SAT = Sennacieca Asocio Tutmonda

SEJM = Sovetia Esperantista Junulara Movado

SEJT = Sovetia Esperantista Junulara Tendaro

SEU = Sovetrespublikara Esperantista Unio

SKT = Studenta Konstrua Tachmento

SSOD = Unuigho de Sovetiaj Societoj de Amikeco kaj Kulturaj Ligoj kun Eksterlando

SSOD-komisiono = Komisiono pri Eksterlandaj Ligoj de Sovetiaj Esperantistoj che SSOD

"Tehhnolojhka" kutima popolnomo de la metro-stacio "Tehhnologia instituto" en Sankt-Peterburgo

TEJO = Tutmonda Esperantista Junulara Organizajho

transira standardo (rugha) la objekto, kiu servis kiel honora trofeo por venkintoj en socialisma konku-rado

UEA = Universala Esperanto-Asocio

veniko kvasto el branchoj de kverko au betulo, sekigitaj kun verdaj folioj, uzata kutime en rusa shvit-banejo

<< >>