Tria parto:

ESPERANTO NETRAFITA

"Longa sperto instruis al mi, ke la lingvaj aferoj ne estas submeteblaj al reguleco absoluta". (G. Waringhien).

3.1. Kritikoj kaj respondoj

Kiuj ne studas funde aferon, kaj ghin jughas, tiuj povas alveni al falsaj konkludoj, nomataj antaujughoj. La chefajn antaujughojn kontrau Esperanto ni analizis en la dua parlo de tiu chi libro.

Aliflanke oni povas funde analizi aferon, kaj trovi en ghi malbonajhojn verajn au nur shajnajn. En liu chi tria parto, ni celas ghuste respondi al la plej komunaj kritikoj kontrau la Internacia Lingvo, cherpitaj precipe el la jenaj verkoj:

"Babel & Antibabel", Paulo Ronai, Edltora Perspectiva, Sao Paulo, 1970;

"Les Langues Internationales", Pierre Burney, Presses Universitaires de France, 1962;

"O Homem e as Linguas" ("La homo kaj la lingvoj"), Frederick Bodmer, Editora Globo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Sao Paulo, 1960 (portugala traduko de Aires da Mata Machado Filho, Paulo Ronai kaj Marcelo Marques Magalhaes);

"Deveno kaj vivo de la lingvo Esperanto", Petro Stojan, Flandra Esperanto-Instituto, Brugge, 1953.

<< >>